Od septembra sa budú v školách testovať pohybové predpoklady žiakov

468

Od 6. septembra do 28. októbra sa uskutoční celoštátne testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého a tretieho ročníka základných škôl. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu Ivan Husár.

Testovanie prinesie dáta po pandémii nového koronavírusu. „Dúfame, že sa podarí prvýkrát otestovať aj všetkých žiakov tretieho ročníka základných škôl,“ uviedol Husár.

Prvé celoštátne testovanie pohybových predpokladov žiakov prvého ročníka sa realizovalo v školskom roku 2018/2019. Vtedy bolo otestovaných takmer 40.000 žiakov. „Jeden zo záverov konštatuje mierny nárast telesnej hmotnosti, ale aj telesnej výšky žiakov oproti rovesníkom spred viac ako 40 rokov. Tento nárast však nie je vnímaný ako tendencia k obezite,“ dodal Husár.

Cieľom projektu testovania pohybových predpokladov žiakov je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov dieťaťa v porovnaní s deťmi, ktoré boli otestované v rámci celého populačného ročníka v SR. Zároveň poradiť, respektíve nasmerovať deti na športy, kde môžu uplatniť vrodené predpoklady. Túto službu rodičom štát poskytuje bezplatne.

Zdroj: TASR