Od spustenia zálohovania sa zatiaľ vyzbieralo vyše milióna obalov

496

Za jeden a pol mesiaca od spustenia zálohovania sa zatiaľ vyzbieralo viac ako milión nápojových obalov. Uviedla to riaditeľka pre vonkajšie vzťahy a komunikáciu Správcu zálohového systému Lucia Morvai.

„Viac ako milión vyzbieraných zálohovaných obalov za necelé dva mesiace považujeme za pozitívny signál, že si spotrebitelia na Slovensku uvedomujú environmentálny prínos zálohovania a zvykajú si na to, že nápojové obaly so symbolom Z treba odniesť naspäť do obchodu a vybrať si za ne svojich 15 eurocentov,“ vyhlásila Morvai.

Na Slovensku je od 1. januára spustených vyše 2000 odberných miest na zálohované obaly. Dodala, že do konca februára bude na webovej stránke www.slovenskozalohuje.sk prístupná mapa, na ktorej si spotrebitelia budú môcť vyhľadať najbližšie odberné miesto.

V rámci zálohovania je polročné prechodné obdobie, kým sa systém rozbehne naplno. Na pultoch pribúdajú nové registrované obaly s označením Z-Zálohované. Zároveň sa do konca júna 2022 dopredajú staré zásoby nezálohovaných obalov. Tieto obaly bez označenia podľa Morvai patria do triedeného zberu. Zálohované fľaše a plechovky sú označené veľkým písmenom Z v šípkach, ktorý je v blízkosti čiarového kódu spolu s textom zálohované. Výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 eurocentov. Distribútor musí zo zákona uvádzať cenu nápoja oddelene od zálohy obalu, ktorá sa potom nakupujúcemu zaúčtuje pri pokladnici.

Zálohujú sa všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu s objemom od 0,1 do troch litrov. Výnimku tvoria obaly z mlieka, sirupov a tvrdého alkoholu.

Zdroj: TASR