Elektromechanik – silnoprúdová technika

567

– 3-ročný učebný odbor

– študenti sa stávajú odborníkmi, ktorí diagnostikujú, opravujú a programujú priemyselné automatizačné a robotické zariadenia, prevádzkujú a opravujú zariadenia reprografickej, kancelárskej techniky, zhotovujú rôzne typy elektrických strojov a prístrojov, rozvody elektrickej energie vrátane inteligentných elektroinštalácií v závislosti od zvoleného zamerania