Okolie Zochovej chcú zrevitalizovať, chodci majú mať vyššiu prioritu

577

Okolie Zochovej ulice v centre Bratislavy plánujú zrevitalizovať. Okrem komplexnej obnovy povrchov chodníkov, zastávok mestskej hromadnej dopravy, podchodu či priľahlých verejných priestorov, má dôjsť aj k sprehľadneniu a zlepšeniu bezbariérovosti chodníkov pre peších a cyklistov. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti.

Dôležitý dopravný uzol v centre mesto zrekonštruuje, vďaka čomu sa toto miesto zmení na bezpečný a komfortný verejný priestor „Obnovíme povrchy chodníkov, zastávky MHD, podchod a priľahlé verejné priestory. Sprehľadníme chodníky pre peších a cyklistov a zlepší sa aj bezbariérovosť. Odstráni sa existujúce schodisko popri budove VŠMU. Nahradí ho široký bezbariérový chodník s novým stromoradím,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Namiesto troch vstupov do podchodu ostanú dva. Vstup pri hoteli Falkensteiner sa zruší v prospech nových verejných toaliet v podchode. V podchode pribudnú aj výťahy, ktoré sprístupnia podchod obyvateľom a obyvateľkám s obmedzenou možnosťou pohybu. „Zrevitalizujeme aj priestor pred budovou Najvyššieho súdu a celú priľahlú ulicu, ktorá prepája Župné námestie,“ dodáva.

Pribudne viac zelene, čím sa zlepší mikroklíma. Riešené územie zahŕňa ulice od Zámockej ulice po Župné námestie, ktoré pretína dvojprúdová Staromestská ulica. Samotná obnova lokality sa pritom uskutoční po etapách.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR