Online stretnutie Žiackych Školských Rád BSK

884

Dňa 3. júna 2021 sa naša škola zúčastnila online stretnutia zástupcov žiackych školských rád, ktoré organizoval Bratislavský samosprávny kraj spolu s IUVENTOU.

Cieľom stretnutia bolo vzájomne sa inšpirovať, predstaviť ideálnu ŽŠR, nastaviť spoločnú komunikáciu členov školských rád a vymeniť si navzájom skúsenosti. Všetci zúčastnení si mohli v závere zasúťažiť a zúčastniť sa kvízu, ktorý vyhrala koordinátorka našej ŽŠR, Mgr. Daniela Hrubá.