Oprava Kadnárovej ulice pokračuje. Nové parkovacie miesta budú patriť rezidentom

1016

Hlavné mesto Bratislava vo februári informovalo, že havarijnú opravu kanalizácie na Kadnárovej, ktorú realizuje BVS, využije na komplexnú rekonštrukciu Kadnárovej ulice v úseku Vrbenského-Černockého, aby povrch opravili raz a poriadne a minimalizovali tak obmedzenia pre obyvateľov.

„I keď sa nám podarilo skoordinovať práce na oprave kanalizácie a komunikácie, v priebehu prác BVS žiaľ zistila, že aj zvyšná časť kanalizácie si vyžaduje zásadnú rekonštrukciu. Na túto rekonštrukciu potrebuje BVS viac času na prípravu investície, nejde len o opravu havarijného stavu, ktorá by sa dala realizovať počas prebiehajúcich prác. Rekonštrukciu plánuje BVS realizovať v budúcom rok,“ píše mesto na sociálnej sieti.

Z tohto dôvodu bude môcť mesto podľa pôvodného plánu komplexne opraviť zatiaľ len povrch od Vrbenského po šachtu BVS, v dĺžke asi 200 m. Povrch v úseku od šachty po Černockého, v dĺžke asi 150 m, dočasne opraví položením jednej vrstvy asfaltu. Po oprave kanalizácie v roku 2022 bude aj tento úsek opravený podľa pôvodného zámeru, teda v dvoch vrstvách asfaltu, rovnako, ako úsek od Vrbenského.

„Oprava Kadnárovej v celom úseku Vrbenského-Černockého bude ukončená v prvom júnovom týždni a následne počas prvých dvoch júnových týždňov tu vyznačíme parkovacie miesta, ktoré budú po spustení parkovacej politiky 1.10. slúžiť prioritne rezidentom tejto lokality,“ dodáva.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR