Osadenie pyramídovej preliezky v MŠ Záhorská Ves

681

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Osadenie pyramídovej preliezky v MŠ Záhorská Ves.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce a tiež z externých zdrojov v rámci BRDS.

Okres: Malacky

Obec: Záhorská Ves

Celkové výdavky projektu: 5 436 €