OSLOBODENIE75: V Bratislave otvorili výstavu Slovenské umenie proti fašizmu

850

Slovenské umenie proti fašizmu venovanú 75. výročiu oslobodenia Slovenska a 76. výročiu Slovenského národného povstania otvorili v utorok v Dvorane Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Prezentuje práce od viac ako troch desiatok domácich výtvarníkov rôznych generácií. Výstava, ktorá má „pripomenúť a zdôrazniť umelecké a mravné odkazy boja proti fašizmu“, sa koná pod záštitou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. V spolupráci s MK SR ju pripravil Klub výtvarných umelcov a teoretikov.

„Táto výstava nemá svoj scenár, svoje libreto, má svoje nadšenie, nadšenie tých, ktorí ešte vlastnia významné hodnoty vo svojich ateliéroch. Sú tu aj kmeňové diela, ktoré vlastní Klub výtvarných umelcov a teoretikov a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov na báze svojej stále expozície Za slobodu,“ uviedol pre TASR Ladislav Skrak, kurátor výstavy, ktorá predstavuje diela umelcov ako Orest Dubay, Ján Kulich, Tibor Bártfay, Karol Kállay, Arpád Račko, Ladislav Snopek, ale aj Albín Brunovský.

Výstava nielen pripomína, ale aj potvrdzuje, že odkaz zosnulých – bratov Hložníkovcov, Jozefa Baláža, Eleny Lazinovskej, Dagmar Rosulkovej, Jozefa Jankoviča, Alexandra Trizuljaka, Jozefa Kostku, Jána Ilavského, Imra Weinera Kráľa, ale aj mnohých ďalších, treba skôr nanovo exponovať v našom vedomí, aby bolo zrejmé, prečo sme si ctili tieto osobnosti.

„Pre mňa slovenské umenie proti fašizmu nie sú len vytvorené a prezentované umelecké diela, ale aj osudy umelkýň a umelcov, ktorí zažili neskutočné hrôzy vojnových časov,“ poznamenala v príhovore k výstave ministerka kultúry SR Natália Milanová. Na utrpenie obetí nacizmu nesmieme podľa nej zabúdať. „Všetko ich strádanie, bolesť a obetovanie sa majú význam len vtedy, ak sa z neho spoločnosť poučí. Nesmieme preto tolerovať prejavy oživovania ľudáctva, rasizmu a extrémizmu či popieranie holokaustu. Som presvedčená, že umenie vo svojich rôznych podobách má svojou emotívnosťou i obraznosťou obrovskú silu nám pripomínať aj temné stránky našich dejín, ale nás aj napĺňať nádejou v našu odvahu, dobrotu a ľudskosť,“ zdôrazňuje Milanová.

Výstava potrvá do 2. septembra.

Zdroj: TASR