Otvoria sa školy v Bratislavskom kraji?

7609

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave sa obáva, že „otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji,” uvádza sa v stanovisku, ktoré zaslal v piatok 5. februára bratislavskému Okresnému úradu. Regionálny hygienik preto odporúča neotvárať všetky školy na území jeho okresov (Bratislava, Malacky, Pezinok a Senec) k plánovanému termínu od 8. februára 2021, ale s časovým odkladom minimálne dva týžde. Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

Mestá, mestské časti a školy reagovali na toto odporúčanie individuálne:

  • Základné školy v Bratislave sa v pondelok 8.2. neotvoria
  • O otvorení základných škôl v Bratislave od 15.2. sa rozhodnú mestské časti individuálne
  • Materské školy v niektorých mestských častiach Bratislavy sa od pondelka otvoria (sledujte informačné kanály mestských častí)
  • Stredné školy v Bratislavskom kraji sa rozhodnú individuálne a oznámia to v pondelok 8.2.
  • Školy v Malackách sa neotvoria
  • Školy v Pezinku a Senci by sa mali otvoriť (ale až v priebehu týždňa)
Bratislavská župa: Individuálne rozhodnutie je v rukách riaditeľov stredných škôl

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je zriaďovateľom 54 stredných škôl, ktoré majú rôzne zameranie a sídlia vo viacerých okresoch bratislavského kraja. Nie je preto možné vydať plošné rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení všetkých škôl.

„Zdôrazňujeme, že prvoradým záujmom škôl, ale aj BSK ako zriaďovateľa, je ochrana zdravia zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov, no na druhej strane chceme vytvoriť všetky podmienky pre umožnenie prístupu k vzdelávaniu tých žiakov, ktorí o to prejavia záujem,“ vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

„Župa intenzívne a operatívne komunikuje so všetkými riaditeľmi škôl a v zmysle aktuálne platných uznesení Vlády SR, vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a rozhodnutí ministerstva školstva a samozrejme, po zohľadnení stanoviska, resp. odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava o tom, či sa jednotlivé školy otvoria, rozhodnú riaditelia škôl po vyhodnotení aktuálnej situácie najneskôr v pondelok ráno,” uviedla Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva, mládeže a športu BSK.

Pri rozhodovaní riaditelia zhodnotia výsledky víkendového testovania, záujem rodičov a žiakov a samozrejme, musia zohľadniť aj všetky iné okolnosti, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom danej školy. „Sú školy, ktoré vedia plnohodnotne učiť dištančne, no máme tiež informácie od viacerých riaditeľov, že plánujú otvoriť školy, aby žiakom umožnili prístup k odbornému vzdelávaniu, ktoré sa nedá riadne zabezpečiť dištančne,” dodala Zápalová.

Bratislavské školy sa v pondelok neotvoria

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestských častí Bratislavy sa v pondelok 8.2. neotvoria. Ide najmä o základné školy a niektoré gymnáziá. „Vzhľadom na vysokú prítomnosť britskej mutácie je toto riziko pomerne vysoké a skoré otvorenie škôl môže znamenať ich rýchle zatvorenie, čo by pri súčasnom zhoršení epidemiologickej situácie prispelo k tomu, že v konečnom dôsledku budú zatvorené ešte dlhšie,“ infomoval primátor Bratislavy Matúš Vallo. Školy budú pokračovať v dištančnom vyučovaní.

Jednotlivé mestské časti budú počas týždňa informovať, aký bude postup v týždni od 15.2.2021. „Bratislavské samosprávy žiadajú vládu o jednoznačné rozhodnutie, kedy sa majú školy v Bratislave otvárať. Situácia, keď vláda avizuje otváranie a regionálny hygienik otváranie zároveň neodporúča, vytvára len ďalší chaos a nepredvídateľnosť situácie pre tisícky rodičov.“

Otváranie škôl v okresoch

Školy plánuje otvoriť mesto Pezinok. „V súvislosti s vyhlásením Úradu vlády SR k otváraniu škôl sa v utorok 3. februára uskutočnilo online rokovanie Krízového štábu mesta Pezinok. Výsledkom je odporúčanie otvoriť školské zariadenia najskôr od stredy 10. februára s prihliadnutím na stanovisko RÚVZ. Riaditeľky pezinských základných a materských škôl  zabezpečujú prípravu vyučovacieho procesu a jedálne.”

Mesto Senec ako zriaďovateľ štyroch základných škôl, šiestich materských a jednej základnej umeleckej školy dôkladne a zodpovedne zvažuje možnosť ich otvorenia. „Uvedomujeme si zvyšujúci sa nárast COVID-19 pozitívnych občanov v poslednom období. Keďže mesto potrebuje následne minimálne jeden deň na celkovú dezinfekciu priestorov škôl po testovaní a tiež na vyhodnotenie výsledkov, termín otvorenia škôl a školských zariadení bol posunutý na 9.2.2021.“

Mesto Malacky ako zriaďovateľ troch základných a jednej materskej školy rozhodlo, že školy sa otvárať nebudú. Vedenie mesta sa s riaditeľmi škôl dohodlo na tom, že naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie. „Považujeme za absurdné, že v najhoršej epidemickej situácii sa majú otvárať školy bez toho, aby štát zabezpečil dostatočné množstvo odberných miest. Už v tejto chvíli nie sú v Malackách voľné termíny na testovanie, čiže rodičia nemôžu splniť štátom predpísanú podmienku. Školy zostávajú zatvorené preto, aby rodičia malackých detí nestratili nárok na pandemickú OČR,“ vyhlásil primátor Juraj Říha a dodal: „Znepokojuje ma, že ani najvyšší predstavitelia štátu nemajú v tejto chvíli jasno v tom, či je otvorenie škôl na prospech veci.“ Školy budú naďalej v prevádzke iba pre deti rodičov zo strategickej infraštruktúry, prípadne tých, ktorí nemôžu pracovať formou home office. Podmienkou je preukázať sa negatívnym testom zákonného zástupcu dieťaťa, nie starším ako 7 dní. 

Anketa: Dve tretiny obyvateľov kraja chcú otvorenie škôl odložiť

Až dve tretiny obyvateľov Bratislavského kraja si myslia, že s otváraním škôl treba počkať. Naopak, tretina súhlasí s tým, aby sa školy otvorili už budúci týždeň. Zapojiť do ankety sa môžete aj vy.

Dokumenty na stiahnutie