Oživujeme odkaz Slovanov. Navštívte sériu podujatí v miestach, kde stáli ich sídla

1205

Pred niekoľkými rokmi sa z Moravy rozšírila cez Slovensko a postupne ďalšie krajiny myšlienka vybudovať tematickú cestu svätých Cyrila a Metoda spojením miest, ktoré sa viažu so životom a odkazom týchto vzdelaných bratov a ich nasledovníkov.

Do života starých Slovanov vstúpili dvaja byzantskí učenci tak zásadným spôsobom, že nie len v období Veľkej Moravy, ale naprieč celou históriou až dodnes sa ich stopy a odkaz prenáša ako genetický kód našej kultúrnej identity, po stáročia ovplyvňovanej duchom cyrilo-metodskej tradície. Ich dielo malo zásadný význam pre rozvoj celej Európy. Aj preto sa stali v roku 1980 spolupatrónmi Európy a v roku 2021 zaradila Rada Európy novú tematickú cestu medzi certifikované európske kultúrne cesty.

Na území Bratislavského kraja nie sú jednoznačné archeologicko-historických dôkazy, ktoré by priamo spájali konkrétne miesto s pôsobením oboch učencov. Keďže hrob sv. Metoda sa dodnes nenašiel, jedna z nepotvrdených hypotéz hovorí aj o Devíne, ako možnom mieste posledného odpočinku. Na viacerých miestach však archeologické nálezy potvrdili existenciu významných politicko-hospodárskych sídiel – na hrade Devín, na Bratislavskom hrade a najnovšie nad Svätým Jurom na hradisku Neštich, ako aj viaceré sídla z čias Veľkej Moravy.

Ak sa posunieme v histórií bližšie k súčasnosti, okrem solúnskych bratov, ktorí priniesli na územie Slovanov písmo, je potrebné spomenúť aj našich národovcov, vďaka ktorým dnes môžeme hovoriť a písať slovenským jazykom. Môžeme spomenúť napríklad Ľudovíta Štúra, Juraja Palkoviča, Juraja Fándlyho a ďalších, ktorí časť svojho života prežili aj na území Bratislavského kraja.

V súvislosti s budovaním a propagáciou Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda a snahou priblížiť verejnosti históriu významných osobností, ktorí výrazne ovplyvnili históriu ako Slovanov tak aj nás Slovákov, pripravil Bratislavský samosprávny kraj, Slovenský dom Centrope a Bratislava Region Tourism úvodnú sériu podujatí venovanú tejto téme:

Cesta slovanskou históriou

Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 23. 7. 2022 / 15:00

Archeologický výskum na miestach bývalého hradiska Neštich poukázal v posledných rokoch na ďaleko väčší význam územia dnešného Svätého Jura už v časoch starých Slovanov a prepísal jeho najstaršie dejiny.

Program:

 • Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii Slovanov v podaní umeleckého združenie Via Historica Historické hry pre deti a dospelých
 • Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite
 • Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom
 • Komentovaná prehliadka zo Sv. Jura na slovanské hradisko Neštich (začiatok o 17:00)

Stretnutie s Veľkou Moravou

Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 20. 8. 2022 / 15:00

Program:

 • Interaktívny workshop s interakciou zo života starých Slovanov inscenovaný v podaní Starého divadla Karola Spišáka
 • Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite
 • Od slovanskej medoviny ku malokarpatským vinárom
 • Komentovaná prehliadka zo Svätého Jura na slovanské hradisko Neštich (začiatok o 17:00)

Od Sama po Štúra

Modra – Komunitná záhrada / 27. 8. 2022 / 15:00

Program:

 • Náučný divadelno – šermiarsky program o histórii slovenského národa v podaní umeleckého združenia Via Historica
 • Historické hry pre deti a dospelých
 • Dôkazy o živote našich predkov v Malých Karpatoch – komentovaná prehliadka na slovanské hradisko Zámčisko (začiatok o 17:00)

Štúrovská filipika

Modra – Múzeum Ľudovíta Štúra / 17. 9. 2022 / 15:00

Z kultúrneho a duchovného odkazu byzantských učencov a svätcov Cyrila a Metoda čerpali počas dejín mnohí slovenskí dejatelia a národní buditelia. Ľudovít Štúr ako vrcholný predstaviteľ slovenského obrodeneckého hnutia zanechal svoju nezmazateľnú pečať práve v Modre.

Program:

 • Štúrovské trhy – tematické produkty na občerstvenie tela i duše
 • Výstava diel umelcov so štúrovskou tematikou Umelecko-dramatické pásmo Dumky večerní
 • Premietanie filmu Csaba Molnára Posledné dni Ľudovíta Štúra
 • Komentovaná prehliadka po stopách Ľudovíta Štúra v Modre a okolí (začiatok o 14:00)

Keď história ožíva

Svätý Jur – Scheidlinova záhrada / 24. 9. 2022 / 15:00

Málo známa história z čias prvých Slovanov ožije v podobe ukážky dobového tábora s kuchyňou s pásmom výkladov, ukážok súbojov a dobových remesiel.

Program:

 • Dobový tábor v podaní historického súboru Satyros
 • Predstavenie veľkomoravského hradiska Neštich v miestnej expozícii Malokarpatského múzea v Pezinku
 • Otvorenie náučného chodníka hradiska Neštich a náučného chodníka Cesta krížov vo Svätom Jure
 • Hradisko Neštich a veľkomoravský kostolík Kopčany vo virtuálnej realite

Veľkí ľudia z malého Ompitála

Doľany / september

Program:

 • Otvorenie pamätnej izby J. Palkoviča
 • Krst knižnej publikácie Veľkí ľudia z malého Ompitála