Ozónová vrstva Zeme sa uzdravuje

6535

Podľa vedcov prišlo konečne k pozitívnej zmene. Ozónová vrstva Zeme sa zotavuje.

Momentálna situácia, v ktorej sa celý svet nachádza vyzerá dosť pochmúrne. Ale netreba sa zameriavať teraz iba na negatívne správy, ktoré sa na nás chrlia z každého rohu.

O poškodení ozónovej vrstvy po prvýkrát informovali vedci v polovici sedemdesiatych rokov. Objavil sa výrazný neprirodzený pokles ozónu nad Antarktídou, ktorý sa neskôr začal označovať ako ozónová diera. Vedci však prichádzajú s pozitívnymi správami a potvrdili, že zmeny v prúdení vetrov sú dôkazom obnovenia ochrannej ozónovej vrstvy Zeme.

Nedávno zverejnené štúdie potvrdili aj to, že k zotaveniu ozónovej vrstvy došlo aj vďaka nedávnym zmenám v prúdení vzduchu na južnej pologuli. Ozónová vrstva by podľa vedcov mohla opäť dosiahnuť hodnoty, aké boli zaznamenané ešte v 80-tych rokoch. Úplne zotavenie však odhadnúť nedokážu, keďže látky, ktoré ju poškodzujú sa dokážu v ovzduší držať niekoľko desiatok rokov.

Odborníci výpočtami predpokladajú, že ozónová vrstva sa dostane do podobných hodnôt, aké boli zistené v 80-tych rokoch, približne do roku 2030. Tieto výpočty sa týkajú severnej hemisféry. Južná hemisféra by sa do tohto stavu mala dostať až v roku 2050. Oblasť Antarktídy je na tom podľa nich najhoršie. Tam bude trvať zotavenie až do roku 2060.

Zdroj: LADbible

Čo je ozónová vrstva?

Ozónová vrstva je oblasť s vysokou koncentráciou ozónu v stratosfére, ktorá sa nachádza 20 až 30 km nad zemským povrchom. Funguje ako neviditeľný štít a chráni nás pred škodlivým ultrafialovým žiarením zo slnka.

Čo poškodzuje ozónovú vrstvu?

Človek narušil ochranný ozónový obal v podstate nevedome. Prirodzený proces deštrukcie ozónu v stratosfére sa výrazne urýchlil a dynamická rovnováha medzi rozkladom a vznikom ozónu sa narušila len niekoľko desaťročí potom ako sa začali v priemysle používať umelo syntetizované, ľahko produkovateľné chemické látky, ktoré sa dlhé roky považovali za veľmi užitočné. Medzi tieto látky patrí napríklad chlórfluórované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, metylbromid a ostatné zlúčeniny chlóru, brómu a fluóru. Tieto látky sa najčastejšie používali v chladiacich a klimatizačných zariadeniach, ako hasiace látky a hnacie plyny.

Väčšina našich počítačov, elektroniky je čistená rozpúšťadlami, ktoré poškodzujú ozón. Palubné dosky na automobily, izolačné peny v našich domovoch a kancelárskych budovách, vodné kotly a dokonca aj podrážky z obuvi. Kancelárie, počítačové zariadenia, vojenské základne, lietadlá a lode prevažne používajú halóny na požiarnu ochranu. Všetky typy sprejov, ako sú spreje na vlasy a inhalátory používané pacientmi s astmou, boli poháňané CFC. Takisto zelenina bola fumigovaná metylbromidom, aby sa zabili škodce. Ozón poškodzujúce látky sú používané takmer v tisícoch výrobkoch.