Uvoľňujú sa podmienky k otvoreniu škôl

1726

Epidemiológovia a Úrad verejného zdravotníctva rozhodli o uvoľnení podmienok pri prevádzke škôl od 15. júna.

Situácia sa každý deň mení a aj oblasť školstva sa snaží tomu čo najskôr prispôsobiť. Školám sa v prvom rade podmienky uvoľňujú aj keď to pre ne znamená opäť zmenu v ich fungovaní. Nebude sa už musieť merať teplota každému žiakovi či oddeľovať skupiny. Približujeme sa opäť k normálnemu režimu.

Aké sú hlavné zmeny pri otvorení materských a základných škôl?

1. Povoľuje sa viac detí v skupinách (rušia sa limity 15 a 20 detí)

2. Povoľuje sa zmiešavanie detí v triedach – nemiešanie bude iba formou odporúčania

3. Povoľuje sa prevádzka školy stanovená na maximálne 10 hodín

4. Povoľujú sa besiedky, posedenia a iné skupinové akcie, ktoré sa riadia opatreniami ÚVZ

5. Povoľuje sa umývanie zubov detí v materských školách

6. Ruší sa povinné meranie teploty – bude len formou odporúčania a náhodným preverením

7. Ruší sa prehlásenie zástupcu pri nástupe do MŠ. Naďalej platí čestné prehlásenie rodiča, že dieťa neprišlo do priameho styku s osobou chorou na COVID-19

8. Ruší sa 10-minútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy – bude len odporúčanie na minimalizovanie času

9. Ruší sa aj organizovanie osôb pred školou po skupinách

Ďalej sa umožňuje otvorenie ZUŠ a CVČ od 10. júna 2020.

Budú sa odovzdávať vysvedčenia, učebnice a žiaci sa budú môcť prísť rozlúčiť s učiteľmi, spolužiakmi aj so školou.

Umožňuje sa aj otvorenie ostatných ročníkov základných škôl (6-9) a otvorenie stredných škôl od 22. júna 2020. Bude to síce posledných 7 pracovných dní, ale tento čas sa môže využiť najmä na uzavretie ročníka a opätovné stretnutie žiakov. Žiaci tieto dni naopak môžu využiť na poďakovanie svojim učiteľom za ich prácu v tomto období.

Zdroj: Branislav Gröhling