Pamätník SNP sa stane prístupnejší z viacerých strán

772

Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Pamätník tak bude prístupnejší z viacerých strán a viditeľnejší. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje pietnu funkciu, a pritom navráti Námestiu SNP stretávaciu funkciu.

Vytvoria sa lepšie priehľady na okolité budovy ale zároveň architekti v návrhu rešpektujú pôvodné stromoradia a novú výsadbu prispôsobujú aj priehľadnosti námestia. Okolité fasády sú tiež dôležitým prvkom verejného priestoru, ktorý bude zvýraznený.

Povrchy na námestí budú mať kvalitnú dlažbu a odstránia sa bariéry. Vznikne reprezentatívny priestor priamo napojený na ďalšie námestia.

Viac detailov o víťaznom návrhu Živého námestia od nemeckého ateliéru Loidl si môžete pozrieť na stránke www.zivenamestie.sk

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk