Pandémia zvýšila záujem o virtuálne študovne. Online prístup k e-knihám si obľúbili najmä študenti

963

Jednoduchý prístup k dokumentom na podporu vzdelávania, vedy a výskumu a navyše v príjemnom používateľskom prostredí. To ponúka pilotný projekt virtuálnych študovní na aktuálne viac ako 400-tisíc stranách študijných a vedecko-výskumných titulov. Počas pandémie súvisiacej s novým koronavírusom sa záujem o túto službu rapídne zvýšil.

Virtuálne študovne sprostredkovávajú zamestnancom a študentom prístup k viac ako 400-tisíc stranám tých študijných a vedecko-výskumných titulov, ktoré si zvolili samotné univerzity. Hlavným cieľom služby je zabezpečenie jednoduchého a okamžitého virtuálneho prístupu v príjemnom používateľskom prostredí k e-knihám slúžiacim na podporu vzdelávania, vedy a výskumu.

Centrum vedecko-technických informácií SR touto formou technologicky zabezpečuje prístup k digitalizovaným knihám pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (682 e-kníh), Ekonomickú univerzitu v Bratislave (339 e-kníh), Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre (140 e-kníh) a Historický ústav SAV (350 čísiel e-časopisov).

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 zaznamenali virtuálne študovne masívny nárast počtu unikátnych používateľov. Vo februári, ešte pred vypuknutím pandémie, sme mali 573 používateľov. V marci 1 273 a v apríli až 1 525 používateľov. Počet používateľov za máj, v počte 1 034 a jún má postupne klesajúci trend. Najväčší nárast prístupov k zdigitalizovaným dokumentom bol zaznamenaný bezprostredne po zatvorení univerzitných knižníc.

Pre študentov a zamestnancov univerzít bola služba Virtuálnych knižníc CVTI SR jedinečnou, komfortnou a bezpečnou možnosťou, ako si zabezpečiť kontinuálny prístup ku kľúčovým dokumentom aj počas pandémie ochorenia COVID-19.

Zdroj: minedu