Jesenný Dobrý trh bol venovaný dobrým vzťahom a klíme

1107

Bratislavský samosprávny kraj bol hlavným partnerom podujatia, ktoré opäť oživilo jednu z najkrajších staromestských uličiek. Panenská ulica patrila v sobotu 24. 9. trhovníkom, susedom, umelcom, remeselníkom, domácim výrobkom či rozmanitým kultúram.

Tradičný pouličný festival Dobrý trh so sebou priniesol tému Dobré vzťahy = Dobrá klíma. Nechýbal ani Detský Dobrý trh a množstvo zážitkov počas celého dňa.

Vo dvore číslo 10 ste si mohli pozrieť prezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja a Krajskej organizácie cestovného ruchu. Nechýbal kultúrny program pre väčších i menších – bábkové divadlo, dychové kvarteto z konzervatória či vystúpenie divadla LUDUS. Od klientov z našich domovov sociálnych služieb ste si mohli kúpiť ručné výrobky. Ochutnať ste mohli lokálne špeciality.

Predstavenie Bratislavského bábkového divadla Dlhý, okatý a bruchatý

Na Dobrom trhu sa prezentovali aj naše školy Stredná zdravotnícka škola a Stredná odborná škola pôdohospodárska a veterinárna

Takéto krásne výrobky robia klienti v našich zariadeniach sociálnych služieb

Keramické dielne

Koncert sláčikového kvarteta zo ZUŠ Miloša Ruppeldta

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba

Program:
10:00 – 10:40 ZUŠ Miloša Ruppeldta: otvárací koncert
10:00 – 12:00 Kynológia
10:00 – 16:00 Maľovanie na tvár pre deti
10:00 – 14:30 Meranie tlaku, masáž
11:00 – 11:50 Bratislavské bábkové divadlo: Dlhý, okatý, bruchatý
12:00 – 12:30 Koncert Konzervatória, dychové kvarteto
12:30 – 13:00 Rozhovor s predsedom BSK Jurajom Drobom
14:00 – 15:00 Divadelné predstavenie Ludus (predstavenie od 12+)

Workshopy:
10:00 – 16:00 Drotárska dielňa DSS, prezentácia paličkovania, tvorba vyšívaných pohľadníc, pletenie z papiera

Celú fotogalériu si môžete pozrieť KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.

Foto: BSK / Monika Kováčová