Park na Víťaznej ulici v Rači prešiel obnovou. Doplnený bol o lavičky, šachový stolík či preliezky s hojdačkou

608

Malý park na Víťaznej ulici v blízkosti železničnej stanice v Rači prešiel obnovou v réžii oddelenia dopravy a životného prostredia. Doplnený bol o lavičky, výsadbu, chodníky, šachový stolík a preliezky s hojdačkou.

Tento rok začnú práce aj na novom parku na Strelkovej ulici. Momentálne prebieha súťaž na zhotoviteľa.

Zdroj: MČ Rača