Partneri projektu Danube Bike & Boat/A projekt partnerei

833

Projekt DANUBE BIKE & BOAT predstavuje spoluprácu deviatich partnerov zo Slovenska a Maďarska. Partneri pokrývajú územie desiatok obcí a piatich krajov, pozdĺž a medzi riekami Malý a Mošonský Dunaj, vrátane hlavného toku Dunaja. Jedinečnosťou celého projektu je fenomén vody, kde tieto tri rieky vytvárajú najrozsiahlejšiu vnútrozemskú deltu v Európe.

A DANUBE BIKE & BOAT projekt kilenc szlovákiai és magyarországi partner együttműködésének eredménye. A partnerek a Kis-Duna, a Mosoni-Duna és a Duna főága mentén elterülő néhány tucat községből és öt megyéből képviseltetik magukat. Az egész projekt különlegességét a víz jelenléte képezi azon a helyen, ahol ez a három folyó a legnagyobb terjedelemmel rendelkező szárazföldi deltát képez Európa területén belül, miközben a folyókanyarok megszámlálhatatlan szigetet alkotnak. Ez ösztönözte a partnereket, hogy felépítsék a Duna-szigetek, vagy Danube Islands védjegyet.

Bratislavský samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) je okrem iných kompetencií zodpovedný za komplexný regionálny rozvoj, ktorý zahŕňa aj vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. BSK projektom DANUBE BIKE & BOAT zastrešuje vytvorenie a zveľadenie lokálnej turistickej destinácie Malého Dunaja, ako aj prezentáciu cezhraničnej destinácie Dunajské ostrovy. V spolupráci s partnermi projektu zabezpečuje rôznorodé podujatia „Greenweek“ pre širokú verejnosť. V koordinácii BSK vznikla nová značka destinácie, prezentačné publikácie, promofilm a pripravujú sa aj infocesty pre novinárov a blogerov.

Pozsony megye
Pozsony megye más illetékességén kívül a komplex regionális fejlesztésért felel, amely magába foglalja az idegenforgalom fejlesztésére való feltételek kialakítását is. Pozsony megye a DANUBE BIKE & BOAT projektjével célul tűzte ki a Kis-Duna helyi turisztikai célpont létrehozását és fejlesztését, valamint a Duna-szigetek határon átnyúló területének bemutatását is. A projekt partnereivel együttműködésben biztosítja a különféle „Greenweek” megrendezését is a széles nyilvánosság számára. Pozsony megyével egyeztetve létrehozásra került a desztináció új védjegye is, bemutató kiadványok, egy kampányfilm és készül egy információs vonal az újságírók és bloggerek számára.

Mesto Mosonmagyaróvár
Samospráva mesta Mosonmagyaróvár sa na projekte DANUBE BIKE & BOAT zúčastňuje ako koordinátor aktivít na maďarskej strane, z ktorých medzi kľúčové aktivity patrí realizácia 29 investičných aktivít, organizácia 6 podujatí pod zastrešujúcim názvom Greenweek, označenie 250 km úseku vodnej cesty, vyškolenie desiatich slovenských a maďarských vodákov na certifikovaných sprievodcov a organizácia letných detských táborov a kempov. Komplexné informácie o ponuke destinácie na maďarskej strane nájdete na webových stránkach www.szigetkozportal.hu. Stránky ponúkajú informácie v štyroch jazykových mutáciách, vrátane slovenskej. Okrem možností splavovania ramien Dunaja a Mošonského Dunaja môžete na stránkach nájsť informácie o  cykloturistike, kultúrnych a historických pamiatkach, jedinečnej prírode a rozsiahlej ponuke kúpania v termálnych kúpaliskách.

Mosonmagyaróvár város
Mosonmagyaróvár város önkormányzata a DANUBE BIKE & BOAT projekten a magyarországi tevékenységek koordinátoraként vesz részt, amely tevékenységek közül kulcsfontosságú a 29 invesztíció végrehajtása, 6 darab „Greenweek” elnevezésű rendezvény megszervezése, vízi útvonal kijelölése 250 km-en, több tíz szlovákiai és magyar okleveles vízisport vezető kiképzése, nyári táborok és kempingek szervezése gyermekek számára. Teljeskörű tájékoztatást a magyar oldalon elérhető turisztikai célterületről a www.szigetkozportal.hu honlapon talál. A honlapon négy nyelvi változatban, többek között szlovákul is elolvasható a tájékoztatás. A Duna és Mosoni-Duna ágain való vízitúrák kínálta lehetőségeken kívül a honlapon tájékozódhat kerékpáros túrák lehetőségeiről, kulturális és történelmi emlékekről, egyedülálló természeti kincsekről, és a termálfürdőkben való fürdés számos lehetőségeiről.

Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Mestská časť Bratislava Vrakuňa je vodáckou bránou Malého Dunaja. Práve tu začína množstvo splavov. Zapojenie do projektu je jednou z pozitívnych odoziev dlhoročnej snahy Vrakune vytvoriť v území vhodnú infraštruktúru na vodnú turistiku a cykloturistiku. Aktuálne sa intenzívne pracuje na novom pontóne a oddychovej zóne pri Malom Dunaji a 1,1 km dlhom úseku cyklotrasy. Komplexným výsledkom bude ucelený a prepojený destinačný produkt s fungujúcou infraštruktúrou, ktorá prepojí nielen obce, ale aj dve krajiny.

Pozsony – Vereknye városrész
Pozsony Vereknye városrésze a Kis-Duna vízi turisztikai kapuja. Pont innen indul számtalan evezős program. A projekthez való csatlakozás az egyik olyan előrelépés, amelyet Vereknye évekig tartó, arra irányuló igyekezetével elért, hogy a régióban a vízi és kerékpáros turisztika számára kedvező infrastruktúrát alakítson ki. Jelenleg intenzív munkálatok folynak az új ponton, a Kis-Duna melletti üdülőövezet és az 1,1 km hosszú kerékpárút kiépítésével kapcsolatban. Ennek végső eredménye egy komplex és összekötött desztinációs termék lesz működő infrastruktúrával, amely nemcsak a községeket köti össze, hanem két országot is.

Obec Zálesie
Obec Zálesie je mladistvá, rozvíjajúca sa obec s viac ako 2000 obyvateľmi. Blízkosť hlavného mesta Bratislavy a zároveň podmanivá príroda v okolí, dáva možnosť na oddych a relax a robí z obce príjemné miesto na život. V rámci projektu DANUBE BIKE & BOAT obec zrealizuje nový rekreačný areál na brehu Malého Dunaja „KORZO Zálesie“, ktorý poskytne vybavenie pre vodákov a návštevníkov Malého Dunaja v Zálesí a stane sa významným bodom na trase jeho splavovania.

Tőkésisziget község
Tőkésisziget egy fiatalos, fejlődő község, több mint 2000 lakosa van. Pozsony főváros közelsége, valamint a környék meghódítandó természete lehetőséget kínál a pihenésre és a községet kellemessé és élhetővé teszi. A DANUBE BIKE & BOAT projekt keretein belül a község egy új „KORZO Zálesie [Tőkésiszigeti KORZÓ]” elnevezésű üdülőövezetet hoz létre a Kis-Duna partján, amely ellátást biztosít a Kis-Duna látogatói számára Tőkésiszigeten, és a vízitúrák fontos állomásává válik.

Kajak canoe klub Šamorín
Kajak canoe klub Šamorín sa venuje rozvoju mládežníckeho športu a patrí k najúspešnejším klubom rýchlostnej kanoistiky na Slovensku s bohatou a úspešnou históriou. V rámci klubu pôsobí skupina vodnej turistiky a klub od roku 2000 realizuje aj aktivity, zamerané na rozvoj vodnej turistiky na Dunaji a Malom Dunaji. Základňou je lodenica v Šamoríne-Čilistove. V rámci projektu klub buduje mládežnícke centrum v Šamoríne, zabezpečil výrobu informačných tabúl s orientačnou mapou, realizuje edukačný film pre školy a organizuje cezhraničné splavy pre deti v rámci kampane „Mládež na vodu“.

Somorjai Kajak Kenu Klub
A Somorjai Kajak Kenu Klub az ifjúsági sport fejlesztésével foglalkozik, gazdag és sikeres múltjával a szlovákiai gyorsasági kajak-kenu klubok legsikeresebbjei közé tartozik. A klubon belül működik egy vízitúrás csoport is, így a klub 2000 óta a dunai és kis-dunai vízi túrázás fejlesztésére irányuló tevékenységeket is folytat. Bázisukat a Csölösztői csónakház képezi. A projekt keretein belül a klub egy ifjúsági központot létesít Somorján, biztosítja a térképpel ellátott tájékoztató táblák gyártását, megalkotja a nevelői célzatú filmet az iskolák számára és gyermekeknek határokon átnyúló vízitúrákat szervez a „Ifjúság a vízen” kampány keretein belül.

Trnavský samosprávny kraj
Nosnou aktivitou Trnavského samosprávneho kraja v rámci projektu DANUBE BIKE & BOAT bola rekonštrukcia vodného mlyna v obci Jelka, ktorá už bola ukončená a slávnostne odovzdaná verejnosti 19.mája 2019 ako prvá úspešne zrealizovaná infraštruktúrna aktivita z projektu. Trojpodlažný vodný mlyn na brehu Malého Dunaja bol z pôvodného lodného mlyna z konca 19. storočia prestavaný na kolový v roku 1905. Predchádzajúca rekonštrukcia bola realizovaná v roku 1995. Mlyn patrí medzi technické pamiatky Slovenska a je považovaný za stredoeurópsku raritu.

Nagyszombat megye
Nagyszombat megye legfontosabb, és egyúttal első sikeresen megvalósult tevékenysége a DANUBE BIKE & BOAT projekten belül a jókai vízimalom felújítása volt, melynek befejezésére és a közönségnek való átadására ünnepélyes keretek között 2019. május 18-án került sor. A Kis-Duna partján található háromemeletes cölöpös vízimalom az eredeti, 19. század végéről származó hajómalom átépítése során jött létre 1905-ben. Az előző felújításra 1995-ben került sor. A malom a szlovákiai műszaki emlékek közé tartozik és közép-európai különlegességnek számít.

Obec Jelka
V rámci projektu zrealizovala obec Jelka revitalizáciu skanzenu, ktorý je súčasťou areálu vodného mlyna a predstavuje poľnohospodársku minulosť a tradíciu obce. V areáli bolo pre návštevníkov vybudované aj informačné centrum s technickým a sociálnym zázemím. Mlyn a skanzen sú už po rekonštrukcii v súčasnosti sprístupnené verejnosti. Pri spoznávaní tejto jedinečnej technickej pamiatky v obci s 820 ročnou históriou, môžete navštíviť aj rímskokatolícky kostol z roku 1250 a kostol kalvínskej cirkvi z roku 1798.

Jóka község
A projekt keretein belül Jóka község biztosította a vízimalom területén található skanzen revitalizálását, amely bemutatja a község földműves múltját és hagyományait. A területén belül a látogatók számára egy műszaki és közösségi létesítményt is magába foglaló információs központ is épült. A malom és a skanzen felújítása már megtörtént, jelenleg a közönség számára is látogatható. Ezen egyedülálló műszaki emlék megtekintésekor a 820 éves történelemmel rendelkező faluban meglátogathatja a község 1250-ben épült római-katolikus templomát is.

Nitriansky samosprávny kraj
Medzi najdôležitejšie aktivity Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) v projekte DANUBE BIKE & BOAT  patrí vývoj a tvorba spoločného webového portálu a mobilnej aplikácie pre novú cezhraničnú turistickú destináciu Dunajské ostrovy. Portál bude dostupný v troch jazykových mutáciách a predstaví komplexnú ponuku produktov cestovného ruchu a atraktivít v regióne. Súčasťou aktivít NSK je aj video spot o tejto jedinečnej turistickej destinácii.

Nyitra megye
Nyitra megye legfontosabb tevékenységei közé a DANUBE BIKE & BOAT projekt keretein belül a Duna-szigetek határokon átnyúló turisztikai célpont számára egy közös internetes portál, és mobil applikáció kifejlesztése és létrehozása tartozik. A portál három nyelvi változatban lesz elérhető, és bemutatja a régió idegenforgalmi termékeinek és látványosságainak teljes kínálatát. Nyitra megye tevékenységeihez sorolható ezen egyedülálló turisztikai desztinációról szóló videóspot is.

Mesto Kolárovo
Mesto Kolárovo je vďaka svojej polohe výborným miestom pre všetkých milovníkov vodnej turistiky a ďalších športov. Na mŕtvom ramene Malého Dunaja je umiestnená národná kultúrna pamiatka plávajúci lodný mlyn, jedna z najobľúbenejších turistických atrakcií. K vodnému mlynu vedie najdlhší zastrešený celodrevený most v strednej Európe. Cieľom Kolárova je prostredníctvom účasti v projekte a vybudovaním viac ako 1 km cyklotrasy zvýšiť atraktívnosť mesta pre milovníkov vodáckej turistiky a cykloturistiky.

Gúta városa
Gúta városa földrajzi helyzetének köszönhetően kiváló hely a vízi túrázás és egyéb vízi sport kedvelői számára. A Kis-Duna holtágán található az egyik legkedveltebb turisztikai látványosság, a nemzeti kulturális műemléknek minősülő hajómalom. A vízimalomhoz vezet Közép-Európa leghosszabb faszerkezetű fedett hídja. Gúta város célul tűzte ki a projektben való részvétele és több, mint 1 km kerékpárút kiépítése által a város vonzóbbá tételét a vízi és kerékpáros turisztika kedvelői számára.

Tento projekt je spolufinancovaný Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.