Pestrý život prijímateľov žijúcich v Mereme

666

Prijímatelia sociálnej služby žijúci v Domove sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania Merema v Modre sa po dlhej odmlke opäť zapájajú do kultúrno-spoločenského diania a s radosťou si vychutnávajú rôznorodé aktivity.

Piatok 13. mája sa v Mereme niesol v duchu plného pracovného nasadenia. V rámci firemného dobrovoľníckeho programu podali zariadeniu pomocnú ruku šiesti zamestnanci spoločnosti Hewlett – Packard Slovakia. Už od rána sa varil guláš a jeho lákavá vôňa sa niesla celým areálom. Príjemná hudba a dobrá nálada všetkým dodávala chuť do práce. Aktivity boli zamerané na zveľadenie exteriéru zariadenia, výsledkom ktorých sú zrenovované drevené lavičky a vyčistený bazén pripravený na zahájenie letnej sezóny.

Benefičné podujatie „Chyťme sa za ruky“, ktoré sa uskutočnilo 29. mája. v Galante už tradične patrí k obľúbeným akciám klientov Meremy. Pre osoby s mentálnym postihnutím ho každoročne organizuje Občianske združenie Milan Štefánik a OZ Návrat do života s podporou Mesta Galanta. Festivalu a s ním spojených rôznorodých sprievodných aktivít sa za zariadenie zúčastnilo 16 klientov v sprievode zamestnancov. Roztancovali ich IMT SMILE, DESMOD, KRISTÍNA, JOŽO PROČKO a ZUMBA SONNYES.

V priestoroch Kongresovej sály Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 1. júna konala Národná prezentácia diel hendikepovaných umelcov SR 2022. DSS a ZPB Merema na tomto veľkolepom podujatí reprezentovali klienti pán Jozef Novák a Michal Baláž. Pod vedením fundovaných zamestnancov, pred zrakmi pozvaných hostí z diplomatického zboru SR, prezentovali svoje umelecké artefakty, keramickú figurálnu tvorbu a ukážky drotárskej zručnosti. Túto celoslovenskú prehliadku zorganizovala Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov pod vedením jej predsedu Arpáda Beníka, ktorý s Meremou aktívne spolupracuje už druhý rok.