Petržalka mení smetné koše za väčšie a kvalitnejšie. Desiatky z nich však poškodili vandali

855

Bratislavská Petržalka začala s hromadnou výmenou pôvodných smetných košov za objemnejšie i funkčnejšie. Predísť chce najmä hromadeniu odpadkov, reaguje aj na opakujúce sa sťažnosti obyvateľov, súvisiace s ich malou kapacitou i neporiadkom v ich okolí spôsobených vtáctvom. Mestskej časti sa podarilo osadiť viac ako 450 nových košov, čo je zhruba tretina z plánovaných. Vyše 50 z nich však už stihli poškodiť a zničiť vandali.

Nový typ koša má byť funkčnejší a svojou váhou 150 kilogramov aj odolnejší voči vonkajším vplyvom. Výhodou je aj jeho väčší objem, ktorý sa z pôvodných asi 30 litrov zvýšil na približne 70 litrov. Dizajn s vrchným krytom zároveň chráni nielen pred pre náletmi vrán a iných druhov vtáctva, ale aj pred občanmi, ktorí by do nich chceli ukladať zmesový komunálny odpad.

Umiestnené boli prioritne na niektorých námestiach, pri Veľkom a Malom Draždiaku, pri Chorvátskom ramene, v Starom háji či v časti Lúky, ktorá patrí k najrozsiahlejším lokalitám Petržalky. V súčasnosti ich mestská časť vymieňa v lokalitách Háje a Dvory.Mrzí ma, že práve smetné koše sa nestretli u niektorých ľudí s pochopením, a že nemôžu slúžiť účelu, nehovoriac o tom, koľko námahy vynaložili kolegovia na ich osadenie, a že škody musíme teraz odstraňovať na vlastné náklady,“ konštatuje petržalská vicestarostka Iveta Jančoková.

Okrem grafity sú častým úkazom aj preplnené nádoby vrecami zmesového komunálneho odpadu, patriaceho do kontajnerov, zhodené koše na zemi či také, ktoré majú demontované poklopy. Vicestarostka pripomína, že poškodzovanie cudzej veci je trestným činom. „Preto chcem poprosiť o súčinnosť pri nahlasovaní podobných prípadov členom mestskej polície,” vyzvala Jančoková.

S poškodzovaním sa mestská časť stretla aj pri smetných košoch pre fajčiarov, tzv. špakomatov. V rámci pilotného projektu boli koše na cigaretové ohorky inštalované na viacerých miestach, najmä pri frekventovaných dopravných uzloch na Bosákovej, Farského či Osuského ulici a Ovsištskom námestí. Pre častý vandalizmus boli viaceré odstránené. Spolu s Petržalským mládežníckym parlamentom však samospráva pracuje na osadení ďalších.

Zdroj: TASR, Petržalka