Petržalka pre bunkre, bunkre pre Petržalku

817

Ani tento rok, napriek neľahkej dobe, ktorá sa Múzea petržalského opevnenia výrazne dotýka, nechcelo múzeum ukončiť bez noviniek.

Doteraz takmer prázdna konštrukcia v mieste filtrovne sa zaplní krásnymi replikami protidymových a protiplynových filtrov, čím je múzeum zase o krôčik vpred k rekonštrukcii technických zariadení objektu. No a posunuli sa aj po stránke „ľudskej“ a to v priestoroch ubikácií posádky. Pre rokom tam dali vyrobiť dobové postele, do ktorých len pred niekoľkými hodinami pribudli slamníky z ľanového plátna, vlnené deky či vojenské prilby.

Zdroj: Múzeum petržalského opevnenia