Pezinok: Pozývame vás na priebežnú konferenciu k projektu „Zmena 21“

1238

V spolupráci s hlavným partnerom projektu Armádou spásy vás pozývame na priebežnú konferenciu projektu „Zmena 21“ podporenom z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt reaguje na mnohé výzvy pri riešení začleňovania rómskych komunít do spoločnosti a pomáha odstraňovať prekážky, ktoré tento proces spomaľujú. Aktivity projektu v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, antidiskriminácie a bývania s využitím sociálnej práce s rómskymi rodinami a jednotlivcami, uplatňujúc prístup úspešne využívaný v Nórsku.

Konferencia sa uskutoční dňa 11. novembra 2022 v priestoroch Kultúrneho centra v Pezinku, adresa: Holubyho 42, Pezinok. Vstup na podujatie je voľný.

Viac informácií o projekte tu