Pezinskí seniori sa učia správne merať tlak, aby pomohli sebe i iným

563

Pezinskí seniori stretávajúci sa v denných centrách sa učia správne merať krvný tlak. Školenie už absolvovali seniori z denného centra na Cajlanskej ulici i na Oreší. Po mesiaci ich čaká preskúšanie, aby tlak mohli merať sebe i svojim známym. Pomôžu tak odhaliť ďalších ľudí postihnutých hypertenziou, teda chorobou vysokého tlaku, ktorá patrí k najčastejšie diagnostikovaným ochoreniam na Slovensku. Aktuálne ňou podľa odhadov trpí viac ako 1,5 milióna obyvateľov Slovenska.

Štúdie hovoria o tom, že až 40 % všetkých hypertonikov nie je kontrolovaných. Keďže ide o ochorenie, ktoré nebolí ani na začiatku nespôsobuje žiadne viditeľné problémy, väčšina ľudí ani nevie, že naň trpí. V Pezinku budú pomáhať pri odhaľovaní hypertonikov seniori. V dennom centre na Oreší sa podarilo meraním tlaku u seniorov odhaliť niekoľko nových pacientov, ktorí na toto ochorenie trpia.

„Vysoký krvný tlak je veľmi rizikovým faktorom, čo sa týka srdcovo-cievnych ochorení. Vzdelávanie pacienta, ako si merať krvný tlak, ktoré sú tie správne hodnoty a kedy navštíviť lekára je veľmi dôležité. Seniorov sme učili merať tlak, asi o mesiac si dáme preskúšanie, či to robia správne. Chceme, aby sa seniori vzdelávali, na jednej strane budú mať pocit dôležitosti, na strane druhej pomôžu ďalším ľuďom,“ vysvetlila hlavné posolstvo tohto projektu lekárka a zároveň Pezinčanka Adriana Šimková.

„Je dôležité, aby sme vedeli v akom zdravotnom stave sú naši seniori. Nie vždy si vedia správne merať tlak a vyhodnotiť, čo to znamená pre ich zdravotný stav,“ povedala zástupkyňa primátora Mária Wagingerová.

Táto aktivita je okrem prevencie a aktivizácie seniorov dôležitá aj pri zbieraní údajov o nameraných tlakoch krvi, ako aj pri napĺňaní cieľa Charty 70/2023, teda aby do roku 2023 bolo až 70 % pacientov postihnutých ochorením vysokého krvného tlaku, kontrolovaných.

Zdroj: MČ Pezinok