Plánované odstávky energií a vody sa rušia

1573

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a bezpečnostné opatrenia v Bratislave rušia ZSE distribúcia, SPP distribúcia aj BVS, a. s. všetky plánované práce v Bratislave vyžadujúce dlhodobejšie prerušenie distribúcie.

Ak ste boli informovaní o plánovanej odstávke energií alebo vody v najbližších dňoch až týždňoch, upozorňujeme na to, že tieto práce a s nimi súvisiace odstávky sa nebudú konať.

Odstávky môžu nastať len v mimoriadnych či havarijných situáciách.