Platnosť vstupeniek na kultúru sa má predĺžiť

846

Organizátori kultúrnych podujatí, ktoré museli v dôsledku pandémie nového koronavírusu zrušiť, by mohli predĺžiť platnosť zakúpených vstupeniek do konca roka 2021. Majiteľovi by mohli tiež v cene lístka ponúknuť poukážku na iné podujatie. Ak držiteľ vstupenky trvá na vrátení peňazí, organizátor by mal byť povinný mu vyhovieť do 31. marca 2021.

Umožniť to má vládny návrh zákona. Legislatívu v utorok 12.5. poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Novela by mala organizátora na obdobie krízovej situácie a následne po nej, teda do konca roka 2020 zbaviť zodpovednosti za omeškanie platby či zaplatenie zmluvnej pokuty, to neplatí, ak ide o omeškanie, ktoré vzniklo pred 10. marcom 2020.

Balík noviel by mal tiež zrušiť do konca roka 2020 povinnosť zrážať umelcom dvojpercentný príspevok do umeleckých fondov zriadených zo zákona. Autori by však mohli fondom platiť príspevky dobrovoľne, do konca marca 2021, sumu si v tom prípade môžu zarátať do daňových nákladov.

Ďalšími legislatívnymi zásahmi by sa mala zjednotiť úprava vybraných procesných lehôt v rámci činností Audiovizuálneho fondu, Fondu na podporu umenia a Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Ide napríklad o možnosť dočasne prerušiť osvedčenia o registrácii filmového projektu, na ktoré sa viaže oprávnenie čerpať spätné dotácie pre audiovizuálny priemysel, teda refundovať časť nákladov pri výrobe audiovizuálneho diela na Slovensku.

Zdroj: TASR