Plavecký Štvrtok: Pozývame vás na konferenciu o integrácii rómskych komunít

844

V spolupráci s hlavným partnerom projektu Armádou spásy vás pozývame na úvodnú konferenciu projektu „Zmena 21“ podporenom z Nórskeho finančného mechanizmu. Projekt reaguje na mnohé výzvy pri riešení začleňovania rómskych komunít do spoločnosti a pomáha odstraňovať prekážky, ktoré tento proces spomaľujú. Aktivity projektu v oblasti zdravia, vzdelávania, zamestnanosti, antidiskriminácie a bývania s využitím sociálnej práce s rómskymi rodinami a jednotlivcami, uplatňujúc prístup úspešne využívaný v Nórsku.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 1. – 3. apríla 2022 v Plaveckom Štvrtku 641. Vstup na podujatie je voľný.