Počas pandémie vzrástla šikana, ale aj kontakt detí so sexuálnym obsahom na internete

1041

Počas pandémie ochorenia COVID-19 vzrástol počet prípadov šikanovania či kyberšikanovania. Skúsenosť s nimi priznáva 26 percent detí a mladých. Pandémia mala vplyv aj na kontakt detí a dospievajúcich so sexuálnymi obsahmi, priznalo to 61 percent detí. Vyplýva to z prieskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Prieskum realizovalo stredisko v júni, oslovilo 1423 detí a dospievajúcich na Slovensku vo veku deväť až 17 rokov. Týkal sa tiež ich voľného času či informácií o pandémii.

Pri šikanovaní je najzasiahnutejšou veková skupina od deväť do 11 rokov, najčastejšou formou je stále šikovanie tvárou v tvár. Šikanovanie sa však nevyhýba ani on-line priestoru, rozdiel medzi chlapcami a dievčatami je len v type virtuálneho prostredia. Kým chlapci zažívajú šikanovanie častejšie pri on-line hrách, dievčatá cez sociálne siete. Najčastejšie je to zasielanie „hnusných a nepríjemných“ správ. Obete šikanovania hovoria o svojich skúsenostiach s niektorým zo svojich rovesníkov, avšak 29 percent o tom nehovorí s nikým.

Pandémia mal vplyv aj na kontakt detí a dospievajúcich so sexuálnymi obsahmi. Až 61 percent deti vo veku 11 až 17 rokov uviedlo, že videlo za posledný rok nejaké sexuálne obsahy. Skúsenosť majú častejšie chlapci ako dievčatá, a to najmä na internete. Takmer jedna tretina deti a mladých videla tieto obsahy na pornografickej stránke, a to minimálne raz za týždeň. Tretina deti dostala nejakú sexuálnu správu (text, obrázok alebo video), v skupine dospievajúcich vo veku 15 až 17 rokov takmer polovica. Okrem toho 29 percent dievčat a 12 percent chlapcov uviedlo, že od nich niekto na internete žiadal intímne informácie, a to napriek tomu, že na také otázky nechceli odpovedať. Výskum NKS tiež potvrdil, že ak rodič nemá pod kontrolou internet a používanie technológií, digitálny priestor je pre deti nebezpečným prostredím. 

Výskum NKS sa zameral aj na získavanie informácií o ochorení COVID-19. Získavajú ich najčastejšie z televízie, rozhlasu a internetu, najmä sociálnych sietí, ale aj od rodičov. Prieskum sa týkal taktiež trávenia voľného času. Najaktívnejší vonku sú na východnom Slovensku, najmenej aktívni v Bratislave. Viac ako polovica sa venuje športu alebo inej fyzickej aktivite, športujú viac chlapci ako dievčatá. Takmer tri štvrtiny všetkých deti (74 percent) a dospievajúcich pravidelne pomáhajú svojej rodine s prácou, domácimi prácami alebo staraním sa o niekoho. Ide viac o dievčatá ako chlapcov.

Zdroj: TASR