Počas tradičnej jarnej akcie budú v Záhorskej Bystrici ponúkať liesku

927

Napriek súčasnej situácii a náročným opatreniam v súvislosti s koronavírusom, bude „Jarná akcia“ v Záhorskej Bystrici prebiehať dňa 18. apríla 2020 na zaužívaných stanovištiach podľa ulíc. V rámci zabezpečenia ochrany obyvateľov bude pridané ďalšie stanovište v lokalite Pod vŕškami pri detskom ihrisku.

Na jednom stanovišti bude vytvorených viac výdajných miest. Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica pripravila pre obyvateľov s trvalým pobytom na jedno súpisné číslo sadenicu liesky.

Pri prevzatí sadenice liesky dodržiavajte bezpečný odstup od ostatných ľudí, s povinnosťou osadenia rúška, prípadne hygienických rukavíc.

V prípade, že si starší občania nad 60 r. nebudú môcť sadenicu v určený čas prevziať, je potrebné to oznámiť vopred telefonicky na Miestnom úrade (02/69204913) a sadenicu liesky týmto občanom privezieme.

Od 8,00 – 10,00h je vyhradený čas prevziať si sadenicu liesky pre obyvateľov nad 60 r, od 10,00 – 14,00h pre ostatných obyvateľov.

Viac informácií nájdete na: https://zahorskabystrica.sk/jarna-akcia/

Zdroj: Záhorská Bystrica