Podarí sa na Slovensku vyvinúť autonómne vozidlá?

907

Počas minulého víkendu testovala Strojnícka fakulta STU v Bratislave a Fakulta informatiky a informačných technológií STU na jednej z našich električiek špeciálne zariadenie, ktoré zbiera reálne údaje z prevádzky. Autori projektu na čelo nainštalovali 7 kamier a 2 GPS moduly. Zariadenie zbiera aj údaje z lidaru či reakcie na dopravné značky, chodcov a ostatných účastníkov premávky.

Ide zatiaľ o prvý krok pri zbere údajov. Do budúcna chcú autori navrhnúť technológiu, ktorá by mohla byť v budúcnosti využitá pri vývoji reálnych autonómnych vozidiel, príp. prvkov, ktoré by zabezpečili bezpečnejšiu prevádzku.

Hoci sa to môže zdať dnes ako sci-fi, doba a technológie idú stále vpred, a preto sme radi, že sa môžeme na projekte v jeho začiatkoch podieľať.

Zdroj: Dopravný podnik Bratislava