Podunajské Biskupice budú zelenšie

1880
Zdroj: Podunajské Biskupice

Projekt „Zelené srdce Podunajských Biskupíc“ pozná svojho zhotoviteľa.

Koncom minulého roka vypísali Podunajské Biskupice tender na projektovú dokumentáciu stavby „Zelené srdce Podunajských Biskupíc“. Jej zhotoviteľom sa stala firma GK STUDIO.

Hlavným cieľom projektu je vytvoriť centrálnu oddychovú zónu v rámci zelenej plochy ulíc Komárovská, Biskupická a Padlých hrdinov.

Realizačná projektová dokumentácia má zároveň riešiť aj nasledovné tri podciele:

Oddychovú zónu s prvkami drobnej architektúry (lavičky, vodné prvky, ihriská, fit prvky) v rámci stredového pásu zelene na komunikáciách: Padlých hrdinov, Trojičné námestie, Biskupická a Komárovská s využitím vodopriepustných materiálov z dôvodu zadržiavania dažďovej vody na riešenom území, čo prispeje k ochladzovaniu klímy.

Cyklodopravu v časti Devätinová ulica od autobusovej zástavky na križovatke s ulicou Pri trati, pokračujúc po ulici Padlých hrdinov až po križovatku s Trojičným námestím, s nadväznosťou na jestvujúcu časť.

Súčasťou cyklodopravnej trasy budú aj inteligentné prvky fungujúce najmä pomocou solárnej energie, ktoré umožnia bezpečne si odložiť alebo uschovať bicykel a pokračovať MHD, vlakom či autom do zamestnania, alebo sa po odparkovaní auta presúvať na bicykli. Pomocou cyklodopravnej trasy sa umožní účastníkom dopravy využívať aj prvky integrovanej dopravy.

Vybudovanie parkovacích miest na ul. Biskupická oproti nemocnici a pri DK Vetvár.

Zhotoviteľ v rámci prezentácie návrhu projektu uviedol, že pre riešenie projektového návrhu zvolil organickú architektúru ako architektonický smer. Organická architektúra je všeobecne tzv. živá architektúra inšpirovaná tvarmi prírody, účelnosťou i funkčnosťou. Autorom návrhu je architekt József Siklósi, ktorý je medzinárodným predstaviteľom tohto architektonického smeru a úzko spolupracoval s Imrichom Makoveczom, ktorý je jedným zo zakladateľov organickej architektúry.


Zdroj: Podunajské Biskupice