Pokladnica ľudovej architektúry OBEC PLAVECKÝ PETER

2185

Na Záhorí, bohatom na drevo, stavali kedysi drevené zrubové domy, no takýto sa nezachoval ani jeden. Ničili ich požiare, ktoré neobišli ani Plavecký Peter ležiaci v susednom – Trnavskom samosprávnom kraji.  

Domom z dreva dali červenú zemepáni, ktorí viac nedovolili výrub stromov vo svojich lesoch. Zrušenie nevoľníctva a povolenie páliť tehly na svojom dvore nielen pre seba, ale aj na predaj, rozviazalo ľuďom ruky. Začali si stavať príbytky z nepálených tehál. Tento typ stavieb sa presadil aj v súvislosti s tzv. Ohňovým patentom z roku 1751, za ktorý vďačíme Márii Terézii. Ustanovil základné protipožiarne zásady pri stavbe domu a tiež zaviazal obce vybaviť sa zvonicami a nočnými strážcami. Zachovalý komplex, ktorý uvidíte v obci, tvoria prízemné a pozdĺžne domy so sedlovými strechami. Tie boli pôvodne slamené, no začiatkom 20. storočia slamu vytlačila škridla.