Polícia pokračuje vo zvýšených kontrolách, za týždeň zistila takmer 5 600 priestupkov

708

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie Polícia Slovenskej republiky vykonáva prísnejšie kontroly a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie nedodržiavania opatrení. Počas uplynulého týždňa policajti skontrolovali takmer 104 000 osôb.

Ako dopadli kontroly od 15. do 21. marca?

 • 99 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény
 • 8 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok
 • 1 569 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok
 • 3 915 prípadov porušenia zákazu vychádzania

Spolu priestupky a delikty za týždeň: 5 591

 • Napomenutím bolo vybavených 854 prípadov.
 • Uložených bolo 3 961 pokút za takmer 124 500 eur
 • Postúpených bolo 103 prípadov.
 • V riešení je 305 prípadov.

Spolu priestupky od začiatku roka: 42 788

Policajti kontrolujú aj platnosť certifikátov nie staršiu ako 7 dní, čo znamená, že do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo k vykonaniu testu. Prvým dňom, od kedy sa započítava platnosť testu, je vždy nasledujúci kalendárny deň po skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.

 • Počas zvýšeného výkonu kontrol polícia využíva všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru vrátane policajtov v civile.
 • Do služieb s príslušníkmi Policajného zboru sú velení aj vojaci.
 • Polícia úzko spolupracuje aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a na ich požiadanie im poskytuje potrebnú súčinnosť.
 • Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach. Na hraničných priechodoch vykonáva polícia kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej vyhlášky.
 • Počas 11. týždňa tohto roka bolo do služby velených viac ako 20 900 policajtov a vojakov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách a chránili životy a zdravie.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR