Pomáhame s výberom strednej školy, prinášame interaktívny online kvíz

15223

Výber strednej školy patrí medzi jedno z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Pre uľahčenie výberu, prináša Bratislavský samosprávny kraj (BSK) interaktívny online kvíz. Žiakom základných škôl pomôže zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale hlavne to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať.

Kvíz na www.strednapremna.sk pozostáva zo šestnástich otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Prihlášky na stredné školy podáva pre všetky odbory vzdelávania zákonný zástupca žiaka riaditeľovi základnej školy do 8. apríla 2021. Prijímacie skúšky sa budú konať v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 3. mája, prípadne 4. mája 2021 v prvom termíne a 10. mája, prípadne 11. mája 2021 na odbory bez talentovej skúšky. Talentové prijímacie skúšky budú v prvom termíne 5. mája, prípadne 6. a 7. mája 2021 a v druhom termíne 12. mája, prípadne 13. a 14. mája 2021.

Ponuka 54 župných škôl je rôznorodá, či už sa žiak rozhodne byť kvetinárom, barbierom, ítečkárom, automechanikom, baletkou, muzikantom, chovateľom koní, rybárom, vodárom, cukrárom, alebo zdravotníkom … skrátka, na území bratislavského regiónu môže študovať takmer čokoľvek.

„Interaktívnym kvízom reagujeme na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu. So žiakmi sa stretávame v online prostredí, teda tam, kde dnes prebieha ich kompletná výučba. Verím, že vyplnenie kvízových otázok ich nielen navedie tým správnym smerom, ale aj pobaví či odhalí dosiaľ nepoznané. Výber strednej školy je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote mladého človeka. Aj preto som rád, že budeme pri tom,“ povedal na interaktívnu novinku bratislavskej župy jej predseda, Juraj Droba. 

Pýtate sa, prečo je župná škola zárukou dobrej budúcnosti? Bratislavský kraj každoročne pripravuje ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sledujeme, o aké povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravujeme odbornú prípravu na našich stredných školách. Niektoré zo župných škôl alebo odborov sú navyše jediné na celom Slovensku.

Od septembra 2021 kraj otvára 12 nových odborov, napríklad technické bilingválne lýceum na SPŠE, K. Adlera, SOŠ chemickej, Vlčie hrdlo a SPŠ strojníckej, Fajnorovo nábrežie alebo odbor multimédiá na SPŠE, Hálova.

Okrem kvalitného vzdelania môžu študenti na župných školách využívať viacero benefitov. Jedným z nich je ubytovanie v internáte za jedno euro pre študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Títo študenti majú navyše aj obed v jedálni za päť centov. Do duálneho vzdelávania sú zapojené školy pripravujúce budúcich automechanikov, obchodných pracovníkov, pracovníkov v bankách, elektromechanikov a množstvo ďalších. Už počas strednej školy tak majú možnosť získať prax a privyrobiť si. Zamestnávatelia zapojení do duálneho vzdelávania v prípade úspešného štúdia garantujú pracovné miesto po ukončení školy. A práve preto sú župné školy zárukou výhod už počas štúdia a dobrej budúcnosti po jeho ukončení.

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK môžu žiaci, rodičia a výchovní poradcovia využívať nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základkuVyber si strednú podľa seba!Túto si navyše môžu aj TU jednoducho a zadarmo objednať.

Fotky z podujatí, na ktorých sa prezentovali župné stredné školy v roku 2019 sú dostupné:

Župné školy v Malackách 2019

Župné školy v Senci 2019

Župné školy v Pezinku 2019

Župné školy Avion 2019