O projekte

O projekte „Pomôžme si“

Prísne preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu ovplyvnili životy nás všetkých. Výroba i služby ostali ochromené, kvôli čomu mnohí z nás prišli o príjmy. Školy, kultúrne inštitúcie aj väčšina obchodov je zatvorená. Zdravotníkom chýbajú rúška a ochranné pomôcky. Seniori, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou, ostali odkázaní na pomoc iných. Aj napriek tomu, že žijeme v neľahkej dobe, mnohí z nás neostali ľahostajní a chcú pomôcť.

Cieľom tohto projektu je pomôcť obyvateľom Bratislavského samosprávneho kraja v ich náročnej životnej situácii a znížiť negatívne dopady opatrení. Spájame ľudí, ktorí potrebujú pomoc s tými, čo pomoc vedia ponúknuť.