Pomôžte našim stredoškolákom vybudovať si čitateľský kútik

665

V župnej Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji chýba miesto, kde by si žiaci mohli pohodlne posedieť, prelistovať časopis alebo prečítať knihu. Zaujímavá iniciatíva by mohla k takémuto miestu dopomôcť a projekt môžete podporiť aj vy.

„Spolu so žiakmi chceme premeniť nepoužívaný školský priestor na funkčný čitateľský a relaxačný kútik – CORNER,“ približuje učiteľ Filip Palkovič. Táto iniciatíva ukáže žiakom, ako naplánovať a zrealizovať užitočný projekt vo svojom okolí. Môže im poslúžiť ako vzor v ich ďalších aktivitách, v škole i mimo nej. Čitateľský kútik CORNER poskytne žiakom školy priestor na oddych a príjemné miesto na posedenie. Dôležitým cieľom je podpora čítania žiakov – súčasťou kútika budú knihy, časopisy, mangy a komiksy.

Na čo konkrétne budú peniaze z tejto kampane použité?

Peniaze z výzvy budú použité na úpravu zvoleného priestoru pod schodmi. „Potrebujeme rekonštrukciu elektrických rozvodov (osvetlenie, zásuvky) a vymaľovanie kútika umývateľnou farbou. Na podlahu budú položené kobercové štvorce. Kúpime sedacie vaky a dáme vyrobiť nábytkovú zostavu na mieru. Priestor oživíme tapetou a zážitkovou stenou. Žiaci sú rozdelení do tímov a budú sa aktívne podieľať na premene smutného kúta na veselý kútik. Práce má na starosti implementačný tím,“ dodáva.

Časť prostriedkov plánuje škola použiť na nákup kníh, časopisov a komiksov. Finančný tím navrhol ďalšie zbierkové aktivity (napr. tzv. bake sale, zbierka na vybraných miestach a podujatiach, oslovenie sponzorov). 

Ak sa vám pozdáva myšlienka podpory čítania mládeže, prispejte na kampaň na stránke https://www.donio.sk/corner.