Posledný augustový týždeň sa v Zálesí uskutoční druhý ročník umeleckého sympózia Plenér na Korze

469

Posledný augustový týždeň od 19. augusta do 26. augusta sa v Zálesí uskutoční druhý ročník umeleckého sympózia Plenér na Korze. Na nábreží Malého Dunaja budú v obytných prívesoch žiť a tvoriť slovenskí vizuálni umelci Monika a Bohuš Kubinskí, Mira Podmanická a Erik Sikora.

Slovo „plenér“ (z franc. „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Hlavnou témou sympózia je príroda, jeho cieľom je pomocou súčasného umenia priniesť vtipný, poetický i kritický pohľad na náš často problematický vzťah k našej planéte. Zúčastnení umelci budú reagovať na špecifické prostredie Malého Dunaja, či dokonca pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré tu nájdu.

Interakcia je dôležitou súčasťou projektu. Návštevníci sa budú môcť s umelcami zoznámiť, vidieť ich pri práci, dozvedieť sa viac o ich tvorbe a názoroch na svet. Preto sa v rámci sympózia uskutočnia aj sprievodné podujatia prístupné pre širokú verejnosť. Plenér vyvrcholí v piatok 26. augusta vernisážou, ktorá bude súčasťou 12. ročníka Záleskej divadelnej púte.

A kto sú tohtoroční účastníci?

Umelecká a manželská dvojica Monika a Bohuš Kubinskí (1966) vytvára monumentálne site-specific inštalácie využívajúce netradičné materiály a multimédiá. Prostredníctvom osobných postojov, kritického uvažovania a emotívneho vnímania priestoru, v ktorom vystavujú, reagujú na rôzne politické, historické či etické témy. Popri spoločných projektoch pracujú aj individuálne. Monika Kubinská sa venuje prevažne maľbe s poetickými a autobiografickými prvkami, v rámci ktorej využíva aj prírodné materiály, ako napríklad lupene kvetov a rôzne prírodné pigmenty – prostredie Malého Dunaja jej určite poskytne dostatok inšpiratívneho materiálu. Okrem toho tu zrealizuje už šieste pokračovanie projektu One Table. V rámci neho pozýva výtvarníčky, ktoré už na danom mieste pracovali, aby počas jedného dňa vytvorili diela, z ktorých jedno darujú do spoločného albumu. Bohuš Kubinský pracuje so sochou v tradičných materiáloch (mramor, žula, bronz), ktoré posúva do netradičných súvislostí. V rámci Plenéru na Korze bude pripravovať výstavu Kvety Dunaja, ktorej vernisáž sa tu uskutoční 10. septembra.

Mira Podmanická (1981) študovala na katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka. Vo svojej tvorbe rozvíja rôzne formy vnímania, analýzy a tvorby priestoru. Vytvára veľkorozmerné inštalácie určené prevažne pre špecifické miesto so špecifickým významom, v ktorých prepája sochu a architektúru. V menších objektoch pracuje s textilom či odevom. Spolu s keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou navrhla niekoľko limitovaných kolekcií porcelánových váz inšpirovaných prírodou. Je autorkou Pamätníka Deža Ursinyho v bratislavskej Dúbravke. V Zálesí bude pracovať s textilom v spojení s tokom vody a s drevenými naplaveninami z Malého Dunaja.

Erik Sikora (1986) je vizuálny umelec, youtuber, pesničkár, doktor umenia, amatérsky botanik, laický biológ, učiteľ, otec a najmä Džumelec. Umenie študoval v Prahe a Košiciach, kde pôsobí ako asistent na Fakulte umení Technickej univerzity. Robí videá vhodné na YouTube aj do galérie, pesničky pre deti aj postdeti a performatívne prednášky. V roku 2019 sa stal držiteľom Ceny Oskára Čepana – významného ocenenia pre vizuálnych umelcov do 40 rokov. Do Zálesia príde aj s manželkou a štyrmi deťmi, takže sa môžeme tešiť aj na kolektívne rodinné dielo/diela.