Poslovia prichádzajúcej jari: Piata časť – Dravce

6457
Haja tmavá
Haja tmavá

Dravým vtákom sa páči aj v meste. V Bratislave môžete pozorovať vzácne a prekrásne dravce, najčastejšie uvidíte asi myšiaka hôrneho. V dnešnej časti vám však predstavíme aj ďalšie zaujímavé druhy.

Kršiak rybár

Kršiak rybár

Počet hniezdiacich párov: 0

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec marca – začiatok mája, koniec augusta – začiatok októbra

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Rád sedáva na vyvýšených miestach pri vode, lieta pozdĺž riek alebo krúži nad hladinou. Pri love sa trepotavým letom vznáša na mieste, za rybami sa púšťa strmhlav.

Kam za druhom: Keďže sa živí rybami, v migračnom období odporúčame najmä rybníky (Jakubovské, Hrušovská zdrž, Budmerické) alebo rieku Moravu. Jarná migrácia je na pozorovanie lepšia ako jesenná.

Popis: Je to štíhly vták s tmavými krídlami a chrbtom, strakatou hruďou, bielym bruškom a bielymi nohavicami. Má svetlý vrch hlavy, tmavú pásku cez oko a na chvoste má koncovú tmavú pásku.

Včelár lesný

Včelár lesný

Počet hniezdiacich párov: 900 – 1 300

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: apríl, polovica augusta – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Má rád teplejšie suchšie oblasti s rozptýlenými lesmi. Hniezdo máva vysoko v korunách stromov.

Kam za druhom: Podhorská oblasť Malých Karpát.

Popis: Má užšie krídla, menšiu dopredu vysunutú hlavu a dlhší chvost ako myšiak hôrny, preto pôsobí štíhlejším dojmom. Sfarbenie môže byť značne rozdielne. Vo všeobecnosti platí, že má zadný okraj krídla tmavý, na chvoste má tri tmavé pásy, medzi dvoma pri koreni a koncovým pásom je široká svetlejšia medzera. Má žlté oko.

Zaujímavosti: Špecializuje sa na požieranie osích lariev. Potravu hľadá tak, že chodí po zemi a nohami rozhrabávahniezda ôs.

Haja červená

Haja červená

Počet hniezdiacich párov: 15 – 20

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 2

Obdobie výskytu: koniec februára – začiatok apríla, koniec augusta – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: EN – silne ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodnej lokalite 2)

Biotop: Lužná krajina a pahorkatina s lesmi.

Kam za druhom: Záhorie, najmä Devínske jazero, žiaľ častokrát sa zdržiava v oblasti skládok odpadu.

Popis: Svetlejšia ako haja tmavá, farba ide do hrdzavočervena. Chvost má dlhší, vidlicovitý, s hlbším koncovým zárezom. Na spodnej strane krídel má výraznú bielu škvrnu. Má belavú hlavu so svetlým okom.

Haja tmavá

Haja tmavá

Počet hniezdiacich párov: 40 – 60

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: apríl – máj, august – september

Kategória ohrozenia: VU – zraniteľný

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4 (na vhodnej lokalite 2,5)

Biotop: Lužné a listnaté alebo zmiešané lesy, často v blízkosti vôd.

Kam za druhom: Záhorie, najmä Devínske jazero, žiaľ častokrát sa zdržiava v oblasti skládok odpadu.

Popis: Tmavšia ako haja červená s menej vykrojeným chvostom. Má matne hnedé krídla so svetlým šikmým pruhom na spodnej strane.

Orliak morský

Orliak morský

Počet hniezdiacich párov: 2 – 8

Počet zimujúcich jedincov: 40 – 100

Obdobie výskytu: október – február

Kategória ohrozenia: CR – kriticky ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3 (v zime 2)

Biotop: Oblasti s väčšími vodnými nádržami alebo riekami. Často loví pri vode, vytrvalo krúži. Sedáva na brehoch alebo na ľade.

Kam za druhom: Rieka Dunaj, rieka Morava, v zimnom období hlavne oblasť Dunaja.

Popis: Je tmavohnedej farby so svetlou hlavou a bielym klinovitým chvostom. Má veľkým svetložltý zobák. Konce krídel sú výrazne prstovité.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna

Počet hniezdiacich párov: 500 – 600

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 4

Obdobie výskytu: polovica apríla – polovica októbra

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1,5

Biotop: Obľubuje porasty trsti, za potravou lieta do otvorenej krajiny. Lieta pomerne nízko.

Kam za druhom: Vyskytuje sa pri Dunaji, pri Morave, na Jakubovských alebo Budmerických rybníkoch.

Popis: Má dlhé krídla a chvost. Spomedzi kaní je najväčšia a najmohutnejšia. Samec má svetlú hlavu, hnedý chrbát, sivé plochy na krídlach so širokými čiernymi koncami, tmavé brucho a rovno zakončený sivý chvost. Samica je celkovo tmavšia.

Kaňa sivá

Kaňa sivá

Počet hniezdiacich párov: 0

Počet zimujúcich jedincov: 3 000 – 5 000

Obdobie výskytu: október – koniec marca

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Polia, trávnaté biotopy.

Kam za druhom: Záhorie, hlavne Devínske jazero, ale aj na iných miestach v poľnohospodárskej krajine.

Popis: Samec a samica sa výrazne líšia. Samec je sivý s čiernymi koncami krídel a belavým bruchom. Samica je hnedá, brucho má svetložltohnedé s tmavými škvrnami, na striebrosivej spodnej strane krídel má tmavé páskovanie.

Kaňa popolavá

Kaňa popolavá
Kaňa popolavá – samec

Počet hniezdiacich párov: 25 – 50

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: apríl – začiatok mája, august

Kategória ohrozenia: VU – zraniteľný

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Lúky, polia. Je viazaná na ornú pôdu a kultúrnu krajinu.

Kam za druhom: Poľnohospodárska krajina Záhorskej a Podunajskej nížiny, hniezdi na poliach.

Popis: Má užšie krídla a je štíhlejšia ako kaňa sivá. Samec je sivý s tmavým zakončením krídel a čiernym pásom na vrchnej strane krídel. Na bruchu je fŕkaný. Samica je tmavohnedá, na bruchu fŕkaná. Má biely trtáč a pásikavý chvost.

Zaujímavosti: Keďže hniezdi v poľnohospodárskej krajine, jej hniezda sú často ohrozené žatvou.

Jastrab krahulec 

Jastrab krahulec

Počet hniezdiacich párov: 1 500 – 2 000

Počet zimujúcich jedincov: 4 000 – 8 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  v zime 2, v lete 3

Biotop: Lesy a poľnohospodárska krajina. Preniká aj do miest.

Kam za druhom: Rozšírenie je rovnomerné v celom Bratislavskom kraji. V zimnom období sa sťahuje bližšie do miest. V lete najmä v lesných oblastiach, hniezdi na stromoch.

Popis: Malý dravec vo veľkosti holuba. Má sivé sfarbenie, žlté oko a rovno zakončený pásikavý chvost. Samec je trochu tmavší s oranžovohrdzavou pruhovanou spodnou časťou tela a oranžovohrdzavou tvárou. Samica má svetlý nadočný pásik a sivobielu pruhovanú spodnú časť tela.

Zaujímavosti: Keďže sa živí vtákmi, na jeho prítomnosť často upozornia varovné volania vtákov z okolia.

Jastrab veľký

Jastrab veľký

Počet hniezdiacich párov: 1 200 – 1 600

Počet zimujúcich jedincov: 3 000 – 5 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Lesy a poľnohospodárska krajina.

Kam za druhom: Rozšírenie je rovnomerné v celom Bratislavskom kraji podobne ako u krahulca, ale nesťahuje sa do miest. V lete najmä v lesných oblastiach, hniezdi na stromoch.

Popis: Je omnoho väčší ako krahulec. Má sivastú vrchnú časť tela (samica je hnedšia). Spodná časť je belavá s jemným sivým pásikovaním. Má tmavú čiapočku a svetlý nadočný pásik. Má rovno zakončený pásikavý chvost a biele perie pod chvostom.

Myšiak hôrny

Myšiak hôrny

Počet hniezdiacich párov: 5 000 – 7 000

Počet zimujúcich jedincov: 13 000 – 25 000

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Lesná aj poľnohospodárska krajina. Sedáva na vyvýšených miestach, odkiaľ sleduje korisť (stromy, stĺpy, často pri cestách).

Kam za druhom: Prakticky všade, je to náš najbežnejší druh dravca.

Popis: Sfarbenie je variabilné. Má tmavohnedú vrchnú časť tela a svetlý jemne pásikavý chvost. Krídla majú svetlú pásikavú spodnú stranu s čiernymi koncami a tmavou škvrnou na ohybe.

Jeho hlas si môžete vypočuť TU

Myšiak severský

Počet hniezdiacich párov: 0

Počet zimujúcich jedincov: 800 – 2 500

Obdobie výskytu: november – koniec marca

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Vyskytuje sa hlavne v otvorenej krajine (polia), často zosadá na zem.

Kam za druhom: Poľnohospodárska krajina v zimnom období.

Popis: Sfarbenie je variabilné, ale svetlejšie ako u myšiaka hôrneho. Má tmavohnedú vrchnú časť tela so svetlými okrajmi pier a svetlú hlavu. Bledý chvost je ukončený tmavým pásom, zadný okraj krídla a konce krídel sú tmavé.

Orol kráľovský

Orol kráľovský

Počet hniezdiacich párov: 35 – 40

Počet zimujúcich jedincov: 20 – 50

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: EN – silne ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Listnaté lesy s blízkosťou otvorených plôch.

Kam za druhom: Hniezdi v nížinných oblastiach, aj keď v minulosti hniezdil aj v Malých Karpatoch. Odporúčame oblasť Záhoria, najmä Devínske jazero, alebo Šúr či letisko, kde má často svoje loviská.

Popis: Je tmavohnedo sfarbený, má svetlý koreň chvosta a výrazné biele škvrny na lopatkách.

Sokol myšiar

Sokol myšiar

Počet hniezdiacich párov: 4 000 – 6 000

Počet zimujúcich jedincov: 2 500 – 5 500

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Poľnohospodárska krajina, ale i mesto.

Kam za druhom: Hniezdi v poľnohospodárskej krajine aj v mestách. Môžeme ho vidieť prakticky všade. Spolu s myšiakom hôrnym je to náš najbežnejší druh.

Popis: Samec má modrastosivú hlavu a červenohnedú vrchnú časť tela, samica je prevažne hnedá s čiernym fŕkaním. Konce krídel majú tmavé, bruško je fŕkané.

Sokol červenonohý   

Sokol červenonohý

Počet hniezdiacich párov: 10 – 40

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: máj, koniec augusta – koniec septembra

Kategória ohrozenia: EN – silne ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 4,5

Biotop: Otvorená krajina s lesíkmi, často v kolóniách havranov.

Kam za druhom: Jedinú známu lokalitu na Slovensku, kde hniezdi, pre jej ochranu nezverejňujeme. Počas migrácie ho môžeme vidieť najmä v poľnohospodárskej krajine na Záhorí a v Podunajskej nížine.

Popis: Samec je dymovosivý so svetlejšími koncami krídel. Samica je zvrchu sivohnedá, má hrdzavú hlavu a spodnú časť tela.

Sokol kobec

Sokol kobec

Počet hniezdiacich párov: 0

Počet zimujúcich jedincov: 100 – 350

Obdobie výskytu: október – začiatok marca

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3,5

Biotop: Zdržuje sa najmä v poľnohospodárskej krajine nižších polôh.

Kam za druhom: Poľnohospodárska krajina, iba v zimnom období.

Popis: Samec má belasosivú vrchnú časť tela, oranžovo-hrdzavú spodnú časť, tmavé konce krídel a svetlý chvost s tmavou koncovou páskou. Samica je zvrchu hnedá, zospodu krémová a má hneho-krémovo pásovaný chvost.

Sokol lastovičiar

Sokol lastovičiar

Počet hniezdiacich párov: 600 – 800

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: polovica apríla – polovica mája, august – september

Kategória ohrozenia: NT – takmer ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  2,5

Biotop: Otvorená krajina s lesíkmi, často blízko vody.

Kam za druhom: Má rád skôr remízky a voľnejšiu krajinu – striedajúce sa polia, lúky a pasienky.

Popis: Má tmavý chrbát, nápadné čierne fŕkanie na svetlej spodnej strane tela a hrdzavé perie pod chvostom.

Sokol rároh

Sokol rároh

Počet hniezdiacich párov: 10 – 40

Počet zimujúcich jedincov: 10 – 25

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: CR – kriticky ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  3,5

Biotop: Obľubuje lesy nadväzujúce na otvorenú krajinu.

Kam za druhom: V minulosti hniezdil aj na Záhorí, teraz už len v Podunajskej nížine v umelých polobúdkach, ktoré sa mu vytvárajú. Presnú lokalitu pre jeho ohrozenosť neuvádzame.

Popis: Má hnedastú vrchnú časť tela, tmavé perie na slabinách a svetlohnedú hlavu. Na spodnej strane tela je fŕkaný.

Sokol sťahovavý

Sokol sťahovavý

Počet hniezdiacich párov: 1 – 24

Počet zimujúcich jedincov: 5 – 10

Obdobie výskytu: celoročne

Kategória ohrozenia: EN – silne ohrozený

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  3

Biotop: Otvorená krajina s lesmi a skalami. Hniezdi aj v mestách.

Kam za druhom: Môžeme ho pozorovať hlavne v Malých Karpatoch na skalách či v kameňolomoch, ale loviská má aj na nížine – Záhorie, Podunajská nížina, či v blízkosti Dunaja. Špecializuje sa na letiacu korisť a na druhy vtákov tzv. bahniaky.

Popis: Vrchná časť tela je belasosivá, hlava je tmavá s výrazným fúzikom. Má žltý očný krúžok, aj žltý koreň zobáka, biele líca, bielu hruď a husto pásikovanú spodnú časť tela.

Zaujímavosti: V zime pravidelne nocoval na budove Incheby.

Autori fotografií: Tibor Bédi, Michal Richter, Barbora Gábrišová, Jozef Lengyel, Richard Steel, Stanislav Harvančík, Jozef Chavko, Alex Máni, Juraj Žiak, Jaro Mikuš, Michal Lutonský a Ján Svetlík.