Poslovia prichádzajúcej jari: 6. časť – Vtáky mesta a dediny

16567
Trasochvost biely
Trasochvost biely

Náš seriál končí, ale veríme, že sa k jednotlivým dielom vrátite vždy, keď vyrazíte do prírody. V tom poslednom vám predstavíme vtáčiky, ktorým sa páči v mestách a dedinách a určite ich podľa hlasu či fotografie spoznáte.

Predchádzajúce diely nájdete tu:

Ďatle parkov, záhrad a lesov

Vtáky noci

Bežné spevy našich lesov

Nenápadní speváci lesov

Dravce

Vrabec domový

Hlas: Známe čvirikanie. Samec pri speve väčšinou sedí so spustenými krídlami. Varovanie znie ako „čerrr„.

Počet hniezdiacich párov: 1 200 000 – 1 800 000

Počet zimujúcich jedincov: 3 000 000 – 6 000 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Mestá a dediny. Hniezdi hlavne na budovách.

Kam za druhom: Prakticky kdekoľvek v mestách alebo dedinách.

Popis: Hnedé sfarbenie, bruško má bledosivé. Samec má čierne lemovanie okolo očí a pod zobákom a sivý vrch hlavy. Samica je celkovo nenápadnejšia.

Vrabec poľný

Hlas: Vábenie je jemnejšie ako pri vrabcovi domácom: „lip lip„, za letu sa často ozýva „tek tek„.

Počet hniezdiacich párov: 300 000 – 600 000

Počet zimujúcich jedincov: 800 000 – 1 500 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1

Biotop: Poľnohospodárska krajina s rozptýlenou zeleňou, okraje miest, dediny, ale už aj v mestách, hniezdi v dutinách a rád obsadzuje búdky.

Kam za druhom: Je možné ho vidieť na okrajoch miest alebo dedín, vo vinohradoch, v kroví vedľa poľa.

Popis: Je o niečo menší ako vrabec domový. Je hnedý so svetlohnedým bruškom. Od vrabca domového sa líši hnedou hlavičkou, bielym obojkom na krku a čiernou škvrnkou na líci.

Holub divý     

Hlas: Známe húkanie „hu„, vrkanie „drruou„. Pri vzlietaní plieska krídlami.

Počet hniezdiacich párov: –

Počet zimujúcich jedincov: –

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1

Biotop: Žije v mestách, hniezdi na budovách.

Kam za druhom: Centrum miest.

Popis: Je celý sivý, konce krídel a chvosta má tmavšie. Na krídlach sú dva výrazné čierne pásy. Sfarbenie na krku ide do zelena a fialova. Koreň zobáka je zvrchu biely. A má bielo sfarbený trtáč (oblasť na chrbte medzi chvostom a krídlami). Ale často sa jedná o hybridy s rôznymi farebnými variáciami.

Holub hrivnák

Hlas: Hlboké húkavé „huh-hrúú„, revír si vyznačuje 3-5krát opakovaným „duu-duu-doo-doo du„. Pri vzlietaní spravidla plieska krídlami.

Počet hniezdiacich párov: 60 000 – 120 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 20

Obdobie výskytu: marec – október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Lesy, polia, mestá, dediny.

Kam za druhom: Je možné ho bežne pozorovať aj v Bratislave a vyskytuje sa v celom Bratislavskom kraji.

Popis: Je to náš najväčší holub, je celý sivý, konce krídel a chvosta sú tmavšie. Na krídlach má zvrchu biely pás. Farba na hrudi ide do fialova. Od holuba divého sa líši najmä bielym fľakom na krku.

Zaujímavosti:

V minulosti sa jeho výskyt v mestách viazal skôr na západnú Európu, teraz v mestách hniezdi aj na Slovensku.

Holub plúžik

Hlas: Hlas akoby vychádzal niekde z útrob, alebo z dutiny. „vhumb„, opakované v dlhších intervaloch.

Počet hniezdiacich párov: 3 500 – 5 000

Počet zimujúcich jedincov: 0 – 200

Obdobie výskytu: marec – september

Kategória ohrozenia: LC – menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  3

Biotop: Má rád bukové lesy s dutinami po tesárovi čiernom. Mimo hniezdneho obdobia sa vyskytuje na poliach.

Kam za druhom: Lesy s výskytom tesára čierneho, najmä Malé Karpaty.

Popis: Rovnako veľký ako holub divý, pripomína ho aj sfarbením. Na krídle má len jeden krátky čierny pásik.

Hrdlička záhradná

Hlas: Opakované hlboké „hrkú-tú„.

Počet hniezdiacich párov: 40 000 – 80 000

Počet zimujúcich jedincov: 100 000 – 200 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1

Biotop: Mestá so stromami, záhrady, parky.

Kam za druhom: Dediny, zelenšie časti miest.

Popis: Je vo veľkosti holuba divého, štíhlejšia s dlhším chvostom. Má svetlé sivohnedoružové sfarbenie s tmavšími koncami krídel a čiernym pásikom na krku.

Zaujímavosti: Tento druh na Slovensko prenikol až v roku 1936, odvtedy je prakticky na celom území Slovenska.

Hrdlička poľná

Hlas: Vytrvalo opakované hlboké „turr-turr„.

Počet hniezdiacich párov: 15 000 – 30 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: apríl až október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Druh sa vyskytuje najmä v remízkach či stromoradiach na poliach, ale aj na okraji lesov či rúbanísk.

Kam za druhom: Vo vhodných biotopoch je veľmi bežná.

Popis: Je menšia ako hrdlička záhradná s kratším chvostom. Sfarbením je výraznejšia, má hnedé krídla s čiernymi škvrnkami. Na krku sa strieda niekoľko čiernych a bielych pásikov.

Lastovička obyčajná

Hlas:  Je známe švitorenie so škrípavými zvukmi. Spieva na drôtoch a pri lete.

Počet hniezdiacich párov: 200 000 – 400 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: marec – október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Najmä dediny, za potravou často zalieta do polí. Hniezdo býva pod strieškou budov alebo vnútri stavieb, zvrchu otvorené.

Kam za druhom: Vyskytuje sa najmä v mestách a na dedinách.

Popis: Je štíhla s dlhým vidlicovitým chvostom. Vrch tela má čierny, veľmi lesklý, zospodu je biela, tvár má červenú a krk čierny.

Zaujímavosti: Hniezdo okrem hliny obsahuje aj slamu.

Belorítka obyčajná

Hlas: Ozýva sa počas letu aj pri hniezde veľmi často krátkym „britt, sijer„, spev je nenápadné švitorenie.

Počet hniezdiacich párov: 500 000 – 1 000 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu:  apríl – október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Prevažne mestá aj dediny. Hniezdo býva zvonku na stavbách prilepené na previs (okrem vstupného otvoru).

Kam za druhom: Mestá a dediny.

Popis: Zvrchu je čierna okrem oblasti pri koreni chvosta, kde je biela. Zospodu je tiež biela. Má jemne vykrojený chvost.

Brehuľa hnedá

Hlas: Vábenie „tčerrp. tčerrrip„, spev je slabý a nevýrazný zväčša počas letu.

Počet hniezdiacich párov: 10 000 – 20 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: apríl – september

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Otvorená krajina v blízkosti vody, kde sú zvislé hlinité alebo piesčité steny. Hniezdi v nore vyhrabanej v stene, v kolóniách.

Kam za druhom: Najmä do okolia riek, či rybníkov, ak je v okolí nejaký pôdny odkryv, napríklad Dunaj.

Popis: Zvrchu je hnedá, zospodu biela, s hnedým obojkom na krku.

Dážďovník obyčajný

Hlas: Prenikavé „srríí srríí„.

Počet hniezdiacich párov: 30 000 – 60 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec apríla – začiatok augusta

Náročnosť rozpoznania hlasu: 1

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Prevažne mestá, či hrady. V daždivých dňoch lieta nízko nad vodou riek a nádrží. Hniezdi najmä na budovách.

Kam za druhom: Sídliská.

Popis: Má krátku hlavu s nevýrazným zobákom, dlhé krídla, tmavohnedé sfarbenie, belavé hrdlo a veľmi krátke nohy.

Zaujímavosti: Prvé tri roky života trávi vo vzduchu bez toho, aby zosadol. Dokáže počas letu spať! Je ohrozený zatepľovaním budov, lebo hniezdi v rôznych špárach medzi panelmi a pod.

Žltochvost domový

Hlas:  Spev je krátke švitorenie prerušené vŕzganím (akoby ste pokrčili papier), a opäť pokračuje švitorením.

Počet hniezdiacich párov: 100 000 – 200 000

Počet zimujúcich jedincov: 20 – 100

Obdobie výskytu: marec – október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1

Biotop: Prevažne ľudské obydlia, v prírode skaly. Hniezdi v dutinách budov a v skalách.

Kam za druhom: Dediny a mestá.

Popis: Samec je tmavosivý a na krídlach má svetlý pásik. Má biely zadoček a oranžový chvost. Samica je nenápadnejšia svetlejšie hnedá s menej výrazným oranžovým chvostom.

Zaujímavosti: Je to druh ktorý začína spievať spomedzi vtákov ako prvý.

Žltochvost hôrny

Hlas: Hlasom sa podobá na žltochvosta domového, ale chýbajú mu v hlase vŕzgavé tóny.

Počet hniezdiacich párov: 10 000 – 15 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: začiatok apríla – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: NT – takmer ohrozený

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  3,5

Biotop: Redšie listnaté a zmiešané lesy, parky a záhrady.

Kam za druhom: Do lesov Malých Karpát, do borovicových lesov na Záhorí.

Popis: Samec má sivý vrch hlavy s bielym čelom, čiernu masku a krk, oranžovú hruď s bledým bruškom a zadočkom, sivým chrbátikom a oranžovým chvostom. Samica je hnedá, na hrudi jemne dožlta a má tiež, oranžový chvost.

Trasochvost biely

Počet hniezdiacich párov: 50 000 – 100 000

Počet zimujúcich jedincov: 7 – 50

Obdobie výskytu: marec – október

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1,5

Biotop: Otvorená krajina, najčastejšie v blízkosti vôd, často pri ľudských sídlach a poľnohospodárskych objektoch.

Kam za druhom: K stojatým či pomaly tečúcim vodám.

Popis: Má nápadne dlhý chvost, ktorým stále hýbe. Chrbátik má sivý, chvost a krídla idú do čierna s bielymi lemami, bruško a zadoček je biely. Tvárová maska je biela s čiernou čiapočkou, krkom a hruďou.

Trasochvost horský

Počet hniezdiacich párov: 10 000 – 20 000

Počet zimujúcich jedincov: 20 – 100

Obdobie výskytu: marec – október (ale v menšom počte aj zimuje)

Náročnosť rozpoznania hlasu: 4

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Horské potoky.

Kam za druhom: Do Malých Karpát k horským potokom (Vydrica, Gidra a iné).

Popis: Dlhý chvost, sivý chrbátik a žlté bruško.

Trasochvost žltý

Počet hniezdiacich párov: 2 500 – 4 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: koniec marca až polovica septembra

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Lúky a polia

Kam za druhom: Devínske jazero.

Popis: Dlhý chvost, olivovozelený chrbátik a žlté bruško.

Kanárik poľný

Hlas: Akoby ste bicyklovali na nenaolejovanom bicykli, alebo akoby ste štrngali kľúčmi.

Počet hniezdiacich párov: 50 000 – 100 000

Počet zimujúcich jedincov: 10 – 100

Obdobie výskytu: začiatok marca – koniec októbra

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode:  1

Biotop: Otvorené polia so stromami, záhrady, mestské parky.

Kam za druhom: Dediny a mestá, ale aj okraje lesov, či vinice.

Popis:  Vo veľkosti vrabca, samec je žltý s hnedými krídlami, svetlým zadočkom a hnedým fŕkaním na hlave. Samička je nenápadnejšia, menej žltá, viac hnedá.

Zelienka obyčajná

Hlas: Buď akoby zvonil zvonček, alebo elektronický bzučiak.

Počet hniezdiacich párov: 100 000 – 130 000 

Počet zimujúcich jedincov: 100 000 – 300 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1

Biotop: Otvorená krajina so stromami, ako aj v mestách a na dedinách.

Kam za druhom: Napríklad cintoríny.

Popis: Samček je žltozelený s výraznými žltými pásikmi na krídle. Samica je viac dohneda s menej výraznými pásikmi.

Stehlík obyčajný

Hlas: Spev je rozmanité ostré švitorenie „stiglic-stiglic„. Dalo by sa to prepísať ako „igelit-igelit“.

Počet hniezdiacich párov: 100 000 – 150 000

Počet zimujúcich jedincov: 20 000 – 60 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 1,5

Biotop: Otvorená krajina s roztrúsenými stromami, vrátane ľudských obydlí.

Kam za druhom: Úhory, vinice, sady, ale aj dediny, mestá, cintoríny.

Popis: Má hnedé telo s bledým bruškom, čierne krídla s bielymi koncami a žltým pásikom. Má biele líca, čiernu čiapočku a červenú tvárovú masku.

Stehlík konôpka

Hlas: Vábenie „gegegegek“ až „gjégjé„, spev je silný, rozmanité trilky, švitorenie a cvrčivé zvuky.

Počet hniezdiacich párov: 40 000 – 60 000

Počet zimujúcich jedincov: 1 000 – 10 000

Obdobie výskytu: celoročne

Náročnosť rozpoznania hlasu: 3,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 3

Biotop: Otvorená krajina so stromami a krami, vrátane záhrad a vinohradov.

Kam za druhom: Úhory a záhrady.

Popis: Telo má hnedé, konce krídel idú do čierna. Hlava je sivá s červeným čelom a červenou hruďou.

Penica popolavá

Hlas: Penica často nespieva svoju celú pesničku, ktorá je inak oveľa zložitejšia. Najtypickejšia a najjednoduchšie rozpoznateľná je však tá časť, ktorá znie ako „dededededededede“ a to sa stále akoby mení až akoby sa to zrýchľovalo.

Počet hniezdiacich párov: 40 000 – 80 000

Počet zimujúcich jedincov: 0

Obdobie výskytu: začiatok apríla – začiatok októbra

Kategória ohrozenia: LC (Least concern) menej dotknutý druh

Náročnosť rozpoznania hlasu: 2,5

Pravdepodobnosť pozorovania v prírode: 2,5

Biotop: Je to druh, ktorý sa často ozýva aj priamo z miest či zo sídlisk, kde hniezdi v parkoch a záhradách. Hniezdi aj v prechodoch medzi lesom a otvorenou krajinou.

Kam za druhom:

Popis: Už názov napovedá to, že prevláda sivá farba, ale do siva ide iba hlava, ktorá má výraznejšie tmavosivé líčko. Vrch tela je hnedosivý a spodok ide do takej špinavobielej farby.

Autori fotografií: Michal Lutonský, Michal Richter, Michal Stoklasa, Peter Orság, Peter Richter, Richard Schnürmacher a Stanislav Greš