Potrebujete si vybaviť trvalý pobyt v Novom Meste?

2617

Plánujete si vybaviť v Novom Meste trvalý pobyt? Napríklad preto, aby ste mohli získať parkovaciu kartu rezidenta v pilotnej zóne regulovaného parkovania na Tehelnom poli? Od stredy Nové Mesto opäť otvára pre verejnosť v upravenom režime ohlasovňu pobytu na Miestnom úrade na Junáckej č. 1.

Navštíviť ju môžete počas stránkových dní od 8.00 do 12.00 hod. Stretnutie s pracovníčkou ohlasovne je však potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle 02/49 253 339, alebo mailom na ohlasovnapobytu@banm.sk.

Podateľňa úradu je k dispozícii denne od 8.00 do 12.00 hod., využívajte ju však len v mimoriadnych neodkladných prípadoch.

Pri vstupe do budovy Miestneho úradu na Junáckej č. 1 sa musíte v zmysle aktuálnych opatrení preukázať negatívnym výsledkom testu na Covid-19 a dodržiavať všetky hygienické podmienky.

Zdroj: Nové Mesto