Požiadajte o dotáciu na cykloprístrešok či cyklostojan. Ministerstvo dopravy vyhlásilo výzvu

814

Dotácie môžu byť použité na výstavbu cykloprístreškov a cyklostojanov v aráloch základných a stredných škôl.

Víťazným projektom sa rozdelí čiastka 750 tisíc eur a maximálna dotácia na jeden projekt je 30 000 eur. Realizovaný musí byť od januára 2022 do konca roka 2023 a výška spolufinancovania je 5 %. Žiadať môžu obce, vyššie územné celky, rozpočtové alebo príspevkové organizácie (ako zriaďovatelia škôl). Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. 12. 2021 a viac informácií o výzve nájdete na webe Ministerstva dopravy a výstavby SR.