Poznáme víťazov 17. ročníka projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Ocenenie získali aj dve župné školy

910

Absolútnym víťazom 17. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“, ktorý sa konal pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 25. októbra 2021, sa stala Školská knižnica Základnej školy na Lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Ocenenie získali aj dve školy, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Na druhom mieste sa umiestnila Školská knižnica Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave s podujatím „Cesta k Lacovi Novomeskému“ a štvrté miesto bolo udelené Školskej knižnici Spojenej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave za podujatie „Čitateľské mosty“.

Najvyššie bodové ocenenie spomedzi 158 zapojených školských knižníc získala za zorganizovanie najzaujímavejšieho podujatia nazvaného „Kniha oslavuje“. Jeho cieľom bolo prostredníctvom rozmanitých zábavných foriem práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Na začiatku podujatia všetci žiaci postupne prezentovali z domu prinesenú najobľúbenejšiu knihu a hovorili svojim spolužiakom, prečo práve túto knihu by si mali prečítať. Následne sa podľa jednotlivých ročníkov aktívne zúčastnili niekoľkých originálnych, vtipných a zábavných čitateľských aktivít. Napríklad prváci v rámci rozprávkového kvízu riešili zaujímavé úlohy, ktorých zadania boli tvorené z poznania klasických rozprávok. Druháci v rámci aktivity nazvanej Kniholes vyrábali z tvrdého papiera veselé ponožky, na ktoré nakreslili obľúbené rozprávkové postavičky. Počas tvorivého písania vymýšľali aj žartovné hádanky, vtipy a pesničky. Tretiaci zase tvorili z tvrdého papiera krásne darčekové hrnčeky, na ktoré písali citáty z obľúbených kníh a farebne ich zdobili. Štvrtáci v malých skupinkách písali srdečné blahoželania knihám a priali im, aby ich vydavatelia čo najviac vydávali a zanietení čitatelia čo najviac čítali. Potom fixkami na textil kreslili na bavlnené tričká farebné obrázky s knižnou tematikou. Ostatné ročníky písali napríklad žartovné básničky na tému kniha, ďakovné radostné listy knihám, navrhovali pútavé obaly, inzeráty či reklamy na knihy.

Na druhom mieste sa umiestnila Školská knižnica Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave s podujatím „Cesta k Lacovi Novomeskému“. Z tretieho miesta sa tešila Školská knižnica Špeciálnej základnej školy v Zlatých Klasoch s podujatím „V kráľovstve rozprávok“. Štvrté miesto bolo udelené Školskej knižnici Spojenej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave za podujatie „Čitateľské mosty“. Na piatom mieste sa umiestnila Školská knižnica Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom s podujatím „Čarovný svet knihovčielok“. Šieste miesto patrilo Školskej knižnici Základnej školy v Nesvadoch za podujatie „Indiánska cesta do školskej knižnice“. Siedme miesto obsadila Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne s podujatím „Hobití večierok – vitajte vo svete fantasy“. Všetkých sedem ocenených školských knižníc získalo od Metodicko-pedagogického centra knižné publikácie v celkovej hodnote 2 000 eur podľa vlastného výberu do svojich knižničných fondov.

Ďalších päť školských knižníc získalo zvláštne ceny od partnerov celoslovenského projektu. Napríklad Klub mladých čitateľov Albatros venoval Školskej knižnici Základnej školy s materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie „Cesta okolo sveta za jeden deň“. Vydavateľstvo Tatran venovalo Školskej knižnici Základnej školy – Grudschule v Kežmarku, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 150 eur za podujatie „Jesenné zážitkové vyučovanie“. Spoločnosť ŠEVT venovala Školskej knižnici Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bratislave, ktorá sa umiestnila ako prvá stredná škola mimo poradia víťazov, 50 výtlačkov anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 a knihy Practice Book a Course v hodnote 150 eur za podujatie „Tilgnerácky festival zážitkov – TIFEZA 2021“. Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka venovala Školskej knižnici Spojenej školy internátnej v Trenčíne, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie „Môj literárny vzor“. Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI venovala Školskej knižnici Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Galante, ktorá sa umiestnila ako druhá stredná škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 eur za podujatie „Radostná práca s knihami“.

Do 17. ročníka celoslovenského projektu sa mohla zapojiť každá školská knižnica, ktorá zorganizovala 25. októbra 2021 pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc podujatie na tému „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“. Jeho cieľom bolo opäť zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako jeho zámerom bolo, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou a svojím talentom k jeho slávnostnému priebehu.

Celoslovenský projekt realizoval odbor Slovenskej pedagogickej knižnice Metodicko-pedagogického centra pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Bližšie informácie o uvedenom celoslovenskom projekte sú k dispozícii na webovom sídle odboru Slovenskej pedagogickej knižnice Metodicko-pedagogického centra www.spgk.sk v časti Aktuality.

Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR