Pozor na požiare v období Vianoc a Nového roku

524

Blížia sa Vianoce a aj keď je počas zimného ročného obdobia vonku poľadovica a padá sneh, najviac nástrah na nás striehne doma. Podľa štatistík je napríklad pravdepodobnosť domáceho požiaru počas Vianoc až o 50 percent vyššia.

Čas Vianoc a príchod Nového roka je jedno z najkrajších období roka prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru pokoja a rodinnej pohody.

Hasičský a záchranársky zbor v Pezinku si pripravil niekoľko dobrých rád, aby ste tieto sviatky prežili v pokoji, pohode a vyhli sa požiaru:

 • ak máte živý stromček, zabezpečte mu dostatok vody, aby rýchlo nevysychal a pevný stojan, aby sa neprevrátil,
 • umiestnite stromček, v bezpečnej vzdialenosti od vykurovacích zariadení, krbu,
 • nezapaľujte na ňom sviečky ani prskavky,
 • používajte iba certifikované vianočné osvetlenie a riaďte sa pokynmi výrobcu osvetlenia, nerobte žiadne neodborné zásahy,
 • pri odchode z domu, osvetlenie stromčeka vypnite,
 • adventný veniec majte položený na pevnom podklade, v dostatočnej vzdialenosti od rýchlo horiacich materiálov ako sú záclony, závesy…
 • sviečky na ňom dobre zaistite, aby sa nemohli prevrátiť,
 • ak odchádzate z domu, nikdy nenechajte horieť sviečky na adventnom venci, taktiež ich nenechávajte horieť bez dozoru, alebo v prítomnosti samotných detí, či zvieratiek

Počas vítania Nového roka sa vyvarujte neodbornej manipulácie so zábavnou pyrotechnikou:

 • nezapaľujte zábavnú pyrotechniku priamo v ruke a v blízkosti tváre,
 • neodpaľujte ju v sklenených fľašiach a iných nádobách,
 • v prípade, že zábavná pyrotechnika nevybuchla po zapálení, je potrebné poliať ju dostatočným množstvom vody,
 • zapálenú pyrotechniku nevyhadzujte z okien, balkónov a terás, pretože by mohol vzniknúť požiar bytu, poprípade požiar zaparkovaných vozidiel,
 • zabráňte priamemu kontaktu s deťmi a zvieratami.

Zdroj: OR HaZZ v Pezinku