Pozrite sa, ako napredujú práce na rozšírení Harmincovej na štvorprúdovku

513

Na Harmincovej ulici v Dúbravke momentálne prebieha prvá etapa stavebných prác na jej rozšírení. Frekventovaná cesta, ktorá spája Dúbravku a Karlovu Ves s diaľnicou D2 či centrom mesta, bude rozšírená z pôvodnej, dvojprúdovej na štvorprúdovku. Premávka tak bude oveľa plynulejšia.

Prvá etapa prác sa venuje priamo vybudovaniu dvoch nových pruhov, preto sú s ňou spojené dopravné obmedzenia – maximálna povolená rýchlosť bola upravená na 30 km/h, jazdné pruhy zúžené na šírku 2,75 metra a ulica Lipského bola uzatvorená. Taktiež boli presunuté zástavky MHD, a to na začiatok Harmincovej ulice, pri križovatke s ulicou M. Schneidera-Trnavského,“ približuje hlavné mesto na sociálnej sieti.

Aktuálne prebieha vytyčovanie a prekládka inžinierskych sietí, spojené s výkopovými prácami. Pri zimnom štadióne zhotoviteľ realizuje frézovanie asfaltových konštrukčných vrstiev. Popri cestnej komunikácii prebiehajú búracie práce časti vozovky a obrubníka, demontáž verejného osvetlenia a príprava základových pätiek pre nové stožiare verejného osvetlenia.

Práce na prvej etape budú trvať približne do apríla roku 2023, nasleduje druhá etapa, kedy bude zrekonštruovaná vozovka po celej dĺžke, vrátane novej svetelnej signalizácie, cestných obrubníkov, úpravy dažďových vpustov a terénnych úprav. Práce na druhej etape budú realizované za plnej premávky, už na novej vozovke a potrvajú približne do júla roku 2023. Tretia etapa potrvá približne do augusta roku 2023 a bude v nej realizované vodorovné značenie a ostrovček na križovatke Polianky,“ dodáva mesto.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček