Pozrite sa, ako pokračuje rekonštrukcia električkovej trate v Karlovej Vsi

2581
Zastávka Botanická

Od spustenia záverečnej etapy rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály prešiel viac ako týždeň (práce sa začali 2.5.2020). Na celom úseku (s výnimkou niekoľkých cestných priecestí) sú už odobraté koľajnice a takmer všade je už odvezené vrchné štrkové lôžko. V niektorých častiach je už vykopaná asi metrová jama až po spodok rekonštruovaného úseku. Zastávky sú odstránené, ostáva už len demontovať samotné ostrovčeky. Priecestie na Molecovej je už odkopané. Výťahy pri nadchode Botanická záhrada sú už vo výstavbe. Azda najlepšie stav prác ilustrujú fotografie, ktorých autorom je Dalibor Jančík.

Začiatok rekonštruovaného úseku
Začiatok rekonštruovaného úseku
Molecova
Molecova
Úsek medzi Molecovou a Botanickou
Úsek medzi Molecovou a Botanickou
Zastávka Botanická
Zastávka Botanická
Zastávka Lafranconi
Pohľad smerom k Tunelu
Úsek Tunel – Kráľovské údolie
Triangel pri Tuneli

Foto: Dalibor Jančík