Pozrite sa na legendárnu Kochovu záhradu. Hlavné mesto ju čoskoro obnoví

1204

Kochova záhrada vznikla v rozmedzí rokov 1932 – 1935 ako súčasť súkromného chirurgicko-ortopedického zariadenia, ktoré založil lekár Karol Koch. Záhrada tvorí spoločne so sanatóriom na území Slovenska unikátny celok. Výsadbu zelene v záhrade navrhol Jozef Mišák, ktorý stojí aj za zbierkou vzácnych drevín v Arboréte Mlyňany SAV. Vďaka špecifickej mikroklíme sa tu darilo aj cudzokrajným stálozeleným drevinám. Pôvodne bolo v záhrade vysadených až 120 druhov a kultivarov drevín, z toho 30 ihličnatých a 26 listnatých stálozelených cudzokrajných drevín.

V posledných rokoch záhrada chátrala, realizovali sa v nej iba udržiavacie práce na báze dobrovoľníckych brigád a aktivít. Dlhodobo chýbajúca systematická údržba mala za následok úbytok najmä druhovej pestrosti drevín, ale aj narušenie architektonických súčastí a výtvarných diel. „Obnovou záhrady to chceme napraviť. Prvým krokom bude riešenie havarijných stavov drevín a tiež spracovanie podrobného dendrologického prieskumu s návrhom citlivých opatrení pre túto jedinečnú záhradu uprostred mesta a na finálnej podobe budeme pracovať spolu s Metropolitným inštitútom Bratislavy,“ priblížilo mesto na sociálnej sieti.

Bratislavčania sa tak rozhodne majú na čo tešiť.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR; Foto: Marek Velček