Pozrite si záznam konferencie pri príležitosti výročia prvého transportu Židov do Osvienčimu

1435

V tomto roku si pripomíname smutné 80. výročie známeho prvého transportu takmer 1000 židovských žien a dievčat z územia Slovenska do nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz pri Osvienčime, vo vtedy okupovanom Poľsku.

Bol to začiatok najväčšej tragédie novodobých dejín Slovenska, počas ktorej nechala ľudácka Slovenská republika v dvoch vlnách odvliecť do týchto táborov viac ako 70-tisíc občanov Slovenska židovského pôvodu. Absolútna väčšina z nich sa stala obeťou priemyselného vyvražďovania, prípadne zahynula na následky týrania a útrap. Vtedajší Slovenský štát pritom nehanebne platil nacistickému Nemecku 500 ríšskych mariek za každého vyvezeného slovenského Žida.

Záznam konferencie si môžete pozrieť tu.

Pri tejto príležitosti župa zorganizovala vo štvrtok 24. marca, v predvečer výročia vypravenia prvého transportu, vedeckú konferenciu pod názvom „Kam až dospela nenávisť: 80 rokov od prvej vlny deportácií Židov zo Slovenska“.

Konferenciu, na ktorej vystúpia poprední slovenskí historici Ivan Kamenec, Ján Hlavinka, Eduard Nižňanský a ďalší, odborne zastrešuje Dokumentačné stredisko holokaustu a v spolupráci s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR a Židovskou náboženskou obcou Bratislava organizuje Bratislavský samosprávny kraj s podporou slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalem (ICEJ Slovensko).   

Program

9:00 Otvorenie

9:00 – 9:05 Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga

9:05 – 9:10 Príhovor predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu

9:10 – 9:15 Príhovor predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Richarda Dudu

Referáty:

9:15 – 9:40 Key note: Prekročený Rubikon: Deportácie Židov zo Slovenska v roku 1942 | Ivan Kamenec, Historický ústav SAV, Bratislava

9:40 – 10:00  Slovenskí Židia v getách Lublinskej oblasti v roku 1942 | Ján Hlavinka, Historický ústav SAV, Bratislava /Dokumentačné stredisko holokaustu

10:00 – 10:15 Diskusia

10:15 – 10:30  Prestávka

10:30 – 10:50 Susedia kolaborantmi. Slovenské obyvateľstvo a deportácie Židov v roku 1942 | Hana Kubátová, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovej, Praha, Česká republika

10:50 – 11:10 Páchatelia holokaustu – príklad etnických Nemcov | Michal Schvarc – Martina Fiamová, Historický ústav SAV, Bratislava

11:10 – 11:25 Diskusia

11:25 – 13:00 Obedňajšia prestávka

13:00 – 13:20  Antisemitská propaganda v čase prvej vlny deportácií Židov v roku 1942 | Eduard Nižňanský, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

13:20 –  13:40  Ľudia píšu Tisovi: Arizátori | Madeline Vadkerty, Gratz College, USA

13:40 – 13:55 Diskusia

13:55 – 14:15  Učenie o holokauste – esencia | Alžbeta Śnieżko, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

14:15 – 14:35  Metodické východiská  využitia expozície židovského kultúrneho dedičstva bratislavského kraja v synagóge v Senci. Problematika výučby holokaustu | Ján Mitáč, Oddelenie kultúry Úradu Bratislavského samosprávneho kraja – Juraj Varga, Centrum edukácie a inovácií, Trebišov

14:35 – 14:50 Diskusia

14:50  Záver konferencie

Viac informácií nájdete na tejto stránke.