Pozvánka na tretiu dávku vakcíny vám bude zaslaná SMS správou

1820

Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné prioritizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusíte. O podrobnostiach procesu registrácie bude informovať Ministerstvo zdravotníctva SR po internom nastavení procesov.

Sprístupnením tretej dávky očkovacej látky reaguje na aktuálny vývoj epidemickej situácie s cieľom čo najlepšej ochrany obyvateľstva proti ochoreniu.

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny:

  • plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,
  • aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Odporúčané poradenie skupín:

  • zdravotnícki pracovníci,
  • imunosuprimovaní / kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),
  • klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,
  • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,
  • ľudia vo veku 60 a viac rokov,
  • všeobecná populácia nad 18 rokov.

Odporúčané poradie skupín môže byť priebežne upravené.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR