Pozývame vás na 18. ročník Keramických trhov. Môžete sa tešiť na viac ako 130 keramikárov

1171

Všetkých milovníkov a nadšencov keramiky pozývame na 18. ročník Keramických trhov, ktoré sa uskutočnia 10. – 12. júna 2022 v Pezinku. Celá ulica M. R. Štefánika sa premenní na raj keramiky a vaši obľúbení keramikári budú predávať jedinečné výrobky. Môžete sa tešiť na viac ako 130 keramikárov pochádzajúcich zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Bulharska či Slovinska.

Keramické trhy môžete navštíviť:

piatok, 10. júna od 10:00 do 21:00
sobota, 11. júna od 9:00 do 21:00
nedeľa, 12. júna od 9:00 do 16:00

Trhy sú atraktívne nielen kvôli predaju rôznych druhov keramických výrobkov, ale aj vďaka sprievodným podujatiam. Uvidíte tu napríklad pálenie pece, môžete sa zapojiť do detských tvorivých dielní, pozrieť si ukážky točenia na kruhu alebo zájsť na výstav.

Sprievodné podujatia:

Keramické dielne pre deti (piatok 10:00 – 18:00, sobota 10:00 – 18:00, nedeľa 10:00 – 16:00, začiatok ul. M.R.Štefánika)
Ukážky točenia na hrnčiarskom kruhu (začiatok ul. M.R.Štefánika)
Slávnostné zapálenie keramickej pece (piatok o 17:00, začiatok ul. M.R.Štefánika)
Súťažná výstava na tému „Svätenička“ (Malokarpatské múzeum v Pezinku)
Keramický projekt „Akvárium“ (piatok 16:00 – 19:00, sobota 10:00 – 18:00, nedeľa 12:00 – 16:00, ZUŠ Eugena Suchoňa)
„Krehká večnosť“ – Majolika v diele majstra Jána Granca (vernisáž výstavy v piatok o 18:00, Malokarpatské knižnica v Pezinku)

Keramické trhy v Pezinku sú jediné svojho druhu na území Slovenska. Organizuje ich Malokarpatské múzeum v Pezinku už od roku 2004. Ich cieľom je predovšetkým podpora a propagácia hrnčiarskeho a džbankárskeho remesla – starého remesla našich predkov.

Príďte sa teda do Pezinka pozrieť, že remeslo má zlaté dno. A v tomto prípade aj maľovaný vonkajšok.

Zdroj: Malokarpatské múzeum v Pezinku