Pozývame vás na adventné koncerty. V sobotu štartuje festival Hudobné klenoty z Bratislavy

677

Pozývame vás na tri adventné koncerty, ktoré sa uskutočnia v prvej polovici decembra v Bratislave, 3. decembra o 18:45 v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch s bratislavskou organovou tvorbou, 8. decembra 2022 o 18:00 v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa s romantickou piesňou z Bratislavy a 11. decembra 2022 vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave s gregoriánskym chorálom aj z bratislavských prameňov.

Názov Festivalu koncertného umenia „Hudobné klenoty z Bratislavy“ nie je samoúčelný. Dôvod názvu festivalu súvisí so skladbami, ktoré budú interpretované na koncertoch – pochádzajú od skladateľov, ktorí časť svojho života pôsobili a tvorili na území Bratislavy, v prípade gregoriánskeho chorálu sú to pramene, ktoré sa zachovali v Bratislave. Podujatia boli podporené zo župnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Na koncerty je vstup voľný.

Na prvom koncerte dňa 03. 12. 2022, ktorý sa bude konať po svätej omši o 18:45 v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislave-Krasňanoch si vypočujete skladby z pera slovenských autorov, ktoré vznikli v rozpätí rokov 1934 – 2020. Počas koncertu zaznejú omše a duchovné piesne Štefana Németha-Šamorínskeho, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Alexandra Albrechta, Eugena Suchoňa, Ladislava Stančeka a súčasného slovenského skladateľa Mariána Kittnera. Interpretmi večera bude uznávaný slovenský organista, riaditeľ Cirkevného konzervatória v Bratislave a koncertný umelec Marek Vrábel a slovenský basbarytonista Tomáš Šelc.

Na druhom koncerte dňa 08. 12. 2022, ktorý sa bude konať o 18:00 v Koncertnej sieni Eugena Suchoňa na Konzervatóriu na Tolstého 11 v Bratislave si vypočujete romantické piesne, ktoré boli písané v Bratislave a vznikli z pera skladateľov Štefana Németha-Šamorínskeho, Bélu Bartóka, Karla Mayrbergera, Alexandra Albrechta a Ludwiga Burgera. Interpretmi večera bude koncertný spevák, basbarytonista Tomáš Šelc a vynikajúci slovenský klavirista Peter Pažický.

Na treťom koncerte, ktorý sa bude konať dňa 11. 12. 2022 o 19:30 vo Františkánskom kostole Zvestovania Pána v Bratislave a ktorý má názov Tempus adventus, Vám Schola Minor pod vedením Sylvie Urdovej predstaví gregoriánsky chorál aj z bratislavských prameňov a ranú polyfóniu a cappella. Koncerty Tempus adventus sa konajú vo františkánskom kostole pravidelne od roku 2016. Na koncerte zaznie okrem iného aj Veni, veni Emanuel a Maria durch ein Dornwald ging.