Pozývame vás na festival dychovky do Vištuku

1231

Už po jedenásty krát sa priaznivci dobrej dychovej hudby môžu tešiť na VIŠTUKFEST, ktorý sa uskutoční v sobotu 2. júla 2022. Na úvod programu sa poslucháči spolu s moderátorom Lubenkom Tahotným dozvedia, aký vplyv na zdravie má hra na dychovom nástroji.

Tradícia pozývať detský či mládežnícky orchester ostala naplnená aj tohto roku. Po sprievodnom programe sa pod pódiom rozozvučia tóny Dychového orchestra Nitra pri ZUŠ J. Rosinského. Po prvýkrát bude hosťom festivalu kapela z východu Slovenska – malá dychová hudba Nováčanka. O tom, že pri Partizánskom má dychovka tradíciu, vás príde presvedčiť 142. ročná Nadličanka. Punc medzinárodnosti Vištukfestu tohto roku potvrdia dve zahraničné kapely. Najprv Pilíšska kapela z maďarských Pilišských vrchov a Mistříňanka, jedna z najznámejších dychových hudieb nielen na Morave.

Festival sa uskutoční v peknom prostredí futbalového ihriska vo Vištuku. Vištukfest podporil aj Bratislavský samosprávny kraj.

Foto: Dychová hudba Vištučanka