Práce na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály sa blížia k záveru

3277

Obyvatelia bratislavských mestských častí Karlova Ves a Dúbravka sa čoskoro dočkajú plnohodnotného električkového spojenia s centrom. Posledná a zároveň najkomplikovanejšia etapa rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály, od tunela po Molecovu, je v záverečnom procese povoľovania. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dostal od Hlavného mesta SR Bratislavy žiadosť o predčasné užívanie stavby. Po doručení všetkých podkladov a vykonaní skúšok vydá župa povolenie na predčasné užívanie čo najskôr.

Modernizácia električkovej trate v Karlovej Vsi a Dúbravke je významný dopravný projekt a blíži sa k spusteniu. Trať bude kompletne zmodernizovaná a cestovanie bude oveľa komfortnejšie. Bratislavská župa dostala od hlavného mesta žiadosť o vydanie povolenia na predčasné užívanie. Ide o zložitý administratívny proces a robíme všetko pre to, aby sme povolenie mohli vydať čo najskôr,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy na základe žiadosti Hlavného mesta SR Bratislavy spúšťa konanie na predčasné užívanie. Všetkým účastníkom konania, ktorých je niekoľko desiatok, musí byť doručené oznámenie o začiatku tohto procesu. Župa bude informovať účastníkov doručením oznamu do vlastných rúk. Nasledovať bude ústne pojednávanie so všetkými dotknutými stranami a po doručení potrebných dokladov vydané povolenie na predčasné užívanie.

„Práce na rekonštrukcii Dúbravsko-Karloveskej radiály sa blížia k záveru. Minulý týždeň sa dobetónoval posledný úsek jazdnej dráhy električky, prebiehajú posledné práce na dokončovaní zastávok MHD, začali sme s pokládkou rozchodníka od Tunela smerom do Karlovej Vsi, osadili sme nové stožiare trakčného vedenia, pracujeme na chodníkoch a začínajú práce na obrubníkoch či vrstvách vozovky, aby sa mohla premávka v smere do centra obnoviť v obidvoch pruhoch. Ostáva už iba niekoľko týždňov a rekonštrukcia, ktorá niekoľko mesiacov znepríjemňovala život vodičom aj cestujúcim, bude dokončená a doprava v meste sa stane rýchlejšou, pohodlnejšou a modernejšou,“ zhrnul priebeh prác primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Realizáciu poslednej etapy Dúbravsko-Karloveskej radiály spustilo Hlavné mesto Bratislava začiatkom mája 2020. Po jej dokončení sa môžu cestujúci tešiť okrem kompletnej výmeny koľají a trakčného vedenia na nové bezbariérové zástavky, moderný mobiliár, či elektronické tabule. Zásadnú zmenu predstavuje aj vybudovanie dvoch prestupných uzlov – Molecova a Damborského. Novinkou je aj zelený povrch trate.

Foto: Dalibor Jančík

Ako začínali rekonštrukčné práci v máji 2020, si môžete pozrieť v našom archívnom videu: